پارس ناز پورتال

تبلیغات

عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنون

عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنون

عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنون

ستاره های موسیقی از زمان های قدیم مربوط به دهه 80 تاکنون چه تغییری کرده اند؟ گل سرسبد آن ها مدونا است که با عمل های زیبایی فراوان خود را این گونه جوان نگه داشته است. اگر به موسیقی دهه 80 یا حتی خوانندگان سبک پاپ آن دوره از موسیقی علاقمند هستید، از تصاویری که از گذشته و حال برخی از آن ستاره ها برایتان آورده ایم، لذت ببرید.

 

مدونا (1985-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونبون جووی(1985-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونبرایان آدامز (1988-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونبانی تایلر (1980- 2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونجنت جکسون (1987- 2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونوینس گیل (1985-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونالویس کاستلو (1980-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونلایونل ریچی(1983-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونری پارکر جونیور(1980-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونتونی بازیل(1984-2016)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونجرج مایکل(1983-2012)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونفیل کالینز(1985-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونپتی لابل(1984-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونجیمز اینگرام(1987-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونسیمپلی رد (1987- 2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونریچارد مارکس(1988-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونپیتر گابریل(1984-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونبیلی اشن (1985-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونمارک نافلر(1985-2016)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونبابی مک‌فرین(1986-2015)عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنونایرنه کارا(1980-2008)
عکسهای خوانندگان معروف موسیقی از قدیم تاکنون