پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه «س» 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه «س» را مرور میکنیم. حضرت فاطمه معصومه دختر امام هفتم شیعیان موسی کاظم «ع» و نجمه خاتون می باشند. ایشان در 1 ذی القعده 173 هجری شمسی متولد شدند، حضرت فاطمه معصومه بعد از رفتن برادرشان امام رضا «ع» بـه مرو، عازم سفر برای دیدار ایشان شدند اما در طول سفر بـه بیماری مبتلا شدند ودر 10 ربیع ثانی در قم در گذشتند.

 

عکس نوشته و متن تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه «س»

خوب میدانم کـه روز وفات تـو، روز تاریکی برای سرزمین قم بوده اسـت، آسمانش، دل بـه هوای تـو بسته بودو خاکش، بـه شوق قدم هاي تـو نفس می‌کشید. اما ناگهان موج حزن و اندوه، در همه ی شهر جاری شد. وفات فاطمه‌ي معصومه «س» تسلیت باد.

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

نقاشی کودکانه حرم حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

نقاشی حرم حضرت معصومه «س»

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

اخت الرضا تـو عمری سوختی زِداغ هجران

با اشک و سوز و ناله رفتی سوی خراسان

آمدی از مدینه بـه شهر قم رسیدی

از مردم نجیبش جزء التفات ندیدی

درشهر قم تـو بانو بیمار هجر یاری

یاد غم برادر اشکت زِ دیده جاری

چشم از جهان ببستی بانو شدي تـو خاموش

شدند زِ سوز داغت مردم قم سیه پوش

معصومه بی تواین شهر دیگر صفا ندارد

مردم خوب قم جزء شور و نوا ندارد

معصومه جان ز داغت قم شده غرق ماتم

رفتی و از غم تـو دل‌ها شده پر از غم

درشهر قم زداغت بزم عزا بپا شد

غرق عزا و ماتم بسان کربلا شد

شهرقم از فراغت ماتم سراشد امروز

گریان زِ سوز داغت هر آشنا شد امروز

مردم قم بریختند گل روی پیکر تـو

روی زمین نمانده تن مطهر تـو

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکسهای جدید مذهبی وفات حرم حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس های مذهبی وفات حضرت معصومه «س»

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس های مذهبی حرم حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

حرم حضرت معصومه hd

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

گل گلزار مصطفایی تـو

نور چشم اهل ولایی تـو

دختر پاک موسی جعفر

فاطمه خواهر رضایی تـو

مددی یا حضرت معصومه

عمه و خواهر امامی تـو

فاطمی خصلت و مرامی تـو

اي صفابخش عالم هستی

تا بـه محشر لطف مدامی تـو

مددی یا حضرت معصومه

همچو زهرا و زینب کبرا

باتو عشق و شرف شود معنا

بسکه خوبی و مهربان بانو

تویی معصومه کعبۀ دلها

مددی یا حضرت معصومه

فاطمه گل توهم گلاب هستی

همـه ذره توآفتاب هستی

همچوزهرا و زینب کبرا

توشفیع روز حساب هستی

وفات حضرت معصومه تسلیت باد

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس اسم معصومه جدید

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس حرم حضرت معصومه برای پروفایل

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

دانلود عکس حرم حضرت معصومه با کیفیت بالا

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

وفات حضرت معصومه درسال جدید

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

آمدی و شدي تـو زینت قم

از تـو باشدصفا و عزت قم

بودای خواهر امام رئوف

صحن زیبای تـو طراوت قم

مددی یاحضرت معصومه

حریم پاک تـو صفا دارد

عطر و بوی مدینه را دارد

هرکه شد زائرت بـه شهر قم

بر درت حاجتی روا دارد

بر برادر تویی چنان زینب

عاقبت روز تـو شده چون شب

از فراق برادرت گشتی

اي گل فاطمه تـو جان برلب

تـو بـه یاد برادر افتادی

هم چون کوه شهامت استادی

عاقبت درقم اي گل موسی

در ره هجرا و تـو جان دادی

وفات حضرت فاطمه معصومه تسلیت باد

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس حرم حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

شعر کوتاه در مورد حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

متن تسلیت وفات حضرت معصومه «س»

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس نوشته حرم حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

با قبر شریف تـو زینت شده شهر قم

با اذن خدا هستی دستگیر هـمه مردم

حریمت دارالشفای شیعیان

بهر مردم عالم دارالامان

فاطمه‌ي ثانی معصومه جانم

از شهر مدینه تـو راهی خراسانی

از بهر برادر تـو در رنجی و حرمانی

زد داغ جدایی بر جان شررت

از فراق رضا خون شدجگرت

فاطمۀ ثانی معصومه جانم

اي نور دل زهرا گشتی تـو بـه قم مهمان

جان تـو بـه لب آمد درد تـو نشد درمان

از دوری برادر درد هجران

جان خود نمودی تسلیم جانان

فاطمۀ ثانی معصومه جانم

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

پروفایل ویژه وفات حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس نوشته وفات حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

پروفایل وفات حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس وفات حضرت معصومه

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

عکس و متن تسلیت شهادت حضرت معصومه «س»

عکس و متن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) | 10 ربیع الثانی

خون شده قلب شیعه دوباره

سوزداز داغ تـو سنگ خاره

شکرلله توخواهر ندیدی

پیکر غرق خون پاره پاره

بودی در تاب و تب

جانت آمد بر لب

نشدی چون زینب

فاطمه مولاتی

رنج و غمها چو زینب کشیدی

عاقبت هم رضا را ندیدی

در ره دین و قرآن ولایت

تـو همانند زهرا شهیدی

روح عرفان بودی

جان قرآن بودی

بـه رضا جان بودی

فاطمه مولاتی

 

مطالب جنجالی سایت