پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه 

متن هاي ویژه تبریک روز نوجوان که مصادف هست با روز 8 آبان ماه و به یاد شهادت حسین فهمیده و فداکاری وی در برابر دشمن این روز به اسم نوجوان نامگذاری شده هست. امروز بوی طراوت بهار در هوای پائیزی پیچیده و سینه همۀ نوجوانان آکنده از عطر خوش شور زندگی هست. شمیم مهرانگیز یاد شهید نوجوان محمدحسین فهمیده در قاب سینه همه ي نوجوانان به شکوفه مهر آذین شده هست

 

و زلال یگانگی و مهربانی, همرنگی و صفا و اتحاد و همبستگی را در بین غنچه هاي بوستان ایران اسلامی جاری کرده هست. یادش همه ي وقت زنده و راهش همواره پر رهرو باد.

 

در وجود من طراوت بهار همه ي وقت جاری هست.

 

روح من همه ي وقت سبز هست و سرشار از شور و نشاط; از پا نشستن و فرو ماندن, بی‏تفاوتی و لغزش, در قاموس زندگی من معنا ندارد; که من نوجوان بسیجی‏ام.

 

غیرت و مردانگی, حمیّت و آزادگی و عزّت و افتخار, نخستین درس‏هایي هست که آموخته‏ام و آخرین درسم را با پرواز کردن در آسمان نور و معنا, با بالهای خونین, همراه با نسیم شهادت جشن خواهم گرفت.

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

مطالبی در مورد روز نوجوان

 

اي عزیزان بهاری! روز نوجوان فرصتی هست مغتنم تا خود را دریابید. چشم بگشائید که راهی سخت در پیش هست. اینک دو چشم برای نگاه کردن کافی نیست. باید تمام وجودتان چشم باشد, تا بیابید راه را و گمراه نشوید.

 

امروز, دام بسیار هست, حرفهای شیطانی دشمن, در قاب هاي رنگین به شما هدیه میشود. سموم مهلک فرهنگ اجنبی, در ظواهری فریبنده عرضه می‌گردد. به هوش باشید تا برگ هاي سبزتان با این سموم رو به زردی ننهد و طراوت وجودتان در آلودگی و دوری از خدا به هدر نرود و به هوش باشید تا بهارتان به خزان غفلت منشیند.

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

تبریک روز نوجوان

 

تو, یک الگوی جذاب هم داری
نوجوانی که مانند تو بود و دلی داشت که از حسرت پرواز به بلندی ها, بی حوصله شده بود وقتی فهمید که با نیروی بی نهایت و زلالش می‌تواند عزت ایران و ایرانی راکه به غارت می رفت به اندازه ساقه دوازده ساله اش بازگرداند, دیگر درنگ و تردید نکرد تن خود را به نارنجک هاي عصبانی و آتشین سپرد و تانک هاي زوزه کش را ذلیل به هوا پرتاب کرد اما با تقدیم جانش, شرف یک ملت را ضمانت کرد پس آن گاه بود که خمینی بزرگ وی را رهبر خواند

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

 

نوجوانی, آسمانی ترین دوره زندگی هست, نخست رابطه آفریننده و مخلوق و ابتدای تکلیف الهی هست. بندهای تجمّل و مادیّات را بر پاهایم نیفکنید. دستم را با بازی هاي بیهوده و سرگرمی هاي لغو و بیهوده به بند نکشید. دلم را به یک مشت تفریح پوچ و هرز خوش نکنید. نگاهم را به زرق و برق جهان مشغول مدارید. ذهنم را به تخیلات خشونت بار فیلمها مشوش نکنید, طنین دلنشین قرآن را از من دریغ مدارید,

 

که من آسمانیم, پاکم به پاکی گل هاي نسترن و یاس; زلالم به زلالی آب چشمه ها, پاکیم را با آلودگی گناه و معصیت و زلالیم را با کدورت دروغ فریب و ریا نیالایید که من آسمانیم.

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

مطالبی در مورد روز نوجوان

 

اي غنچه هاي نوشکفته! اي ساقه هاي تازه رو به رشد نهاده! اي برگهای سبز نورس! طراوت در شما موج میزند, بهار پیش طراوتتان سرخم میکند. پس زمین حاصلخیز دل تان را به هر بذری مَسپارید و جز به آب مهر خدا آبیاریش نکنید.

 

هر باغبانی را به باغستان دل تان راه ندهید. بهارتان را قدر بدانید که پائیز فصل بذرافشانی نیست. خزان برای کاشتن مناسب نیست. بهار نوجوانی را دریابید که فردا دیر هست. دل به مهر خدا بسپارید که باغبان آفرینش هست. به انتظار بذر منشینید. برخیزید. جستجو کنید. بذرهای ناب بیابید که بهار هم رو به پایان شدن هست.

عکس و متن های تبریک روز نوجوان 8 آبان ماه

متن تبریک روز نوجوان،عکس هاي تبریک روز نوجوان،تصویر هاي جالب تبریک روز نوجوان،گرامی داشت روز نوجوان

 

برچسب‌ها:
Loading...

مطالب جنجالی سایت

ماساژورهای زن بدکاره برای مردان در مشهد
ماساژورهای زن بدکاره برای مردان در مشهد
مشاهده بیشتر