پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

دیده بودم تشنگی از دل قرارت برده بود

ازبرایت دامنی اشک روان آورده ام
تا به دشت نینوا بهرت عزاداری کنم

یک نیستان ناله و آه و فغان آورده ام
تا نثارت سازم و گردم بلا گردان

تو در کف خود از برایت نقد جان آورده ام
تا دل مهرآفرینت را نرنجانم ز درد

گوشه ای از درد دل را بر زبان آورده ام

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

تصاویر اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس های اربعین

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس های اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

جدیدترین تصاویر اربعین

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس های روز اربعین

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

تصاویر روز اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس اربعین

 

 

Loading...
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
مشاهده بیشتر