پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند

عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند

عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند

البته با عرض پوزش از خانم ها این آقایان فقط میخواهند بدانند اگر مانند خانم ها ژست بگیرند چه شکلی می شوند. این روزها با وجود اینترنت هیچ وقت مسخره کردن غریبه ها به این راحتی نبوده، یک عکس بگیری، عنوان اضافه کنی و آن را به اشتراک بگذاری. هم چنین به لطف اینترنت هیچ وقت این قدر تنوع سوژه برای مسخره کردن نبوده است.

 

برای مثال به عکس های زیر از مردانی که سعی کرده اند عکس های خانم ها را تقلید کنند نگاهی بیندازید. بدون اینکه توجه کنید خانم یا آقا هستید، تصاویر زیر حتما باعث لبخندتان خواهد شد. 

عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
 ژست زنانه مردان
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
مردان طنز 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
عکس خنده دار مردان 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
وقتی مردها ژست زنانه می گیرند 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
مردها طنز و خنده 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
ژست زنانه توسط مردها 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
مردان طنز 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
مردان خنده دار 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
ژست های زنانه و اداهای زنانه 
عکس های خنده دار وقتی مردها ژست زنانه می گیرند
 
 
 

لوازم آرایشی