پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکاس خیابانی سراغ مجموعه تصاویر 30 سال قبل رفت و دوباره از آن ها و سوژه های مربوط به آن عکاسی کرد که در زیر مشاهده می کنید. در اواخر سال های 1970 و 1980، «کریس پورسز» ساعت ها در پیتربورو، شهری در شرق انگلستان راه می رفت و از عابران عکاسی می کرد.

 

این عکاس آماتور پرتره هایی از زندگی افراد مختلف از پانک ها تا پلیس ها گرفت. اکنون که حدود 40 سال از آن زمان می گذرد، او دوباره به پروژه اش برگشته و این بار هم به شکل یک کارآگاه زرنگ و دانا و هم یک عکاس عمل می کند.

 

او هفت سال اخیر را به ردیابی و پیداکردن سوژه های قدیمی اش و متقاعد کردن آن ها به این که همان ژستی که سال ها پیش گرفته بودند را دوباره بگیرند، اختصاص داده و نتیجه کار 135 عکس زیبا و جالب است.

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

ایدههای جالب عکاس خیابانی 

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید

عکس های دیدنی خلاقانه عکاس خیابانی را ببینید