پارس ناز پورتال

تبلیغات

این عینک قادر است پشت دیوار را نشان دهد

این عینک قادر است پشت دیوار را نشان دهد

این عینک قادر است پشت دیوار را نشان دهد 

اگر عینک جدید را به چشم خود بزنید می توانید پشت دیوار را مشاهده کنید. دیگر این تکنولوژی در فیلم ها نیست بلکه در واقعیت هم ممکن شده است. پژوهشگران MIT در حال ساخت عینکی هستند که به وسیله آن می توان پشت دیوار را رویت کرد.شاید استفاده کردن از عینک هایی که به کمک آن بتوان پشت دیوار را دید زد

 

در ذهن ما فقط در فیلم های جیمز باند اتفاق بیفتد اما دانشمندان MIT به تازگی عینک هایی ساخته اند که با آن می توان پشت دیوار را دید.این عینک ها با کمک واریانس های مخصوص سیگنال های رادیویی کار می کنند و می توانند سایه افرادی را که در پشت دیوار قرار گرفته تشخیص داده و هر گونه حرکت آن ها را از آن سوی مانع های بزرگ شناسایی کرده و به فردی که عینک را روی چشم زده اطلاع دهند.

 

به گفته محققان MIT آن ها به دلیل کمک به زلزله زدگانی که زیر آوار قرار گرفته اند اولین بار جرقه ساخت این عینک به ذهن شان خطور کرده است.در واقع امدادگران می توانند در هنگام بروز زلزله با گذاشتن این عینک بر روی چشم شان از وجود حرکت در زیر آوارها اطلاع حاصل کرده و جان کسانی را که در زیر آوار مانده اند نجات دهند.

 

 

مطالب جنجالی سایت