"> غمگین ترین اس ام اس های اندوه و دلتنگی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

غمگین ترین اس ام اس های اندوه و دلتنگی

غمگین ترین اس ام اس های اندوه و دلتنگی

غمگین ترین اس ام اس های اندوه و دلتنگی 

اس ام اس غم و اندوه غمگین
کاش دستان خدا پیدا بودتا در آن وقت که بی حوصله وتنهایی
و دلت از غم دنیا مملو
بزنی تکیه برآن
و بخندی به همه رنج جهان.
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت زندگی انشایی است که تنها باید خودمان بنگاریم زندگی می چرخد،چه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگریدزندگی دوختن شادیهاستزندگانی هنرهمنفسی با غم هاستزندگانی هنر هم سفری بارنجاستزندگانی یافتن روزنه تاریکی.
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد !
آه ازآن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه ازآن مستِ که با مردم هشیار چه کرد !
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
طالع بی شفقّت بین که دَرین کار چه کرد .
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
غم نویس نیستم
فقط گاه و بی گاه
آب و هوای دل را مکتوب می کنم
همین.
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
دلم احساس غَم دارد در این انبوه ویرانی
کمی تا قسمتی ابـری وشاید باز بارانی .
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
افتاده درختی ک ب خود میبالید !
از داغ تبر ب خاک غم مینالید
گفتم چ کسی ب ریشه ات زد گفتا !
آن کس ک ب زیر سایه ام میخوابید.
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
مَن ماهی ام و صید شدم در دل دریا !
تنها غم من محنت دوری است خدایا
در حسرت دریایم و در جام گرفتار !
زندان من این حوض بلوری است خدـایا.

 

بعـضی وقت ها که میای سر روی شونم می‌ ذاری !
تموم غصه ‌ها رو از دل من بر می‌ داری
اما این فقط یه خوابه ، خواب پشت پنجره !
وقت بیداری بازم ، غم می شینه تو حنجره.
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
دل من غمگین است، غصه ام سنگین است!
گرچه با هم نفسم زندگی شیرین است
میل گل در من نیست، بال من خونین است!
اَشک غم باید ریخت ، رسم دنیا این است.
º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
خسته ام ، فرسوده امدیگر حتی ذوق نوشتن هم ندارماز شدت حوادث این سال ها ، ترکش هایی به روحم هست که گاهی حتی بی دلیل هم در غم فرو می مانم.

º
º
º
º
º
اس ام اس غم و اندوه غمگین
پر ام از هیاهوی زندگی
میخواهم دفن کنم غم هایم را در چال گونه ات
لطفا لبخند بزن .