پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

اگر در فال قهوه اسب ظاهر شود نشانه چیست؟

اگر در فال قهوه اسب ظاهر شود نشانه چیست؟

اگر در فال قهوه اسب ظاهر شود نشانه چیست؟ 

فال قهوه در میان زنان ایرانی بسیار محبوب است و ما هم در این آموزش ظاهر شدن اسب در فال را برای شما توضیح می دهیم. 

 

اگر زن هستید مرد جدیدی وارد زندگی شما خواهد شد

 

اگر مرد هستید از راه رسیدم یک رقیب – رقیبی تازه خواهید داشت . به طور کلی اسب حاکی از شخصیتی قوی است.

 

اگر در قسمت تحتانی فنجان نقش ببندد نشانه حالت افسردگی است.

 

اگر در قسمت میانی فنجان نقش ببندد نشانه در معرض خطر قرار گرفتن کسی یا چیزی است که با شما ارتباط دارد. مثلا یک همکار جدید یا رییس جدید

 

اگر در قسمت لبه فنجان نقش ببندد شما باید بیشتر استراحت کنید . اسب تازه از خواب خوش برخواسته و دارای انرژی فراوان است.