پارس ناز پورتال

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک 

دختران باکره و زنان مطلقه با گریم اسکلت به تظاهرات پرداختند که عجیب ترین تیپ ها و گریم هاي صورت در بین آنان دیده می شد. زنانِ مطلقه و دختران باکره هر سال در رژه اسکلت هاي مونث شرکت می‌کنند و چهره خود را شبیه اسکلت گریم می‌کنند. در این مراسم هزاران زن مطلقه و دختر باکره حضور دارند و اسم این مراسم رژه اسکلت هايِ مونث هست. هیچ مردی در این رژه حضور ندارد.

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

دختران باکره در فستیوال دیدنی

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

جشنواره زنان مطلقه و دختران باکره اسکلت

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

دختران و زنان،زنان مطلقه،

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

فستیوال دختران باکره،

فستیوال زنان مطلقه و دختران باکره به شکل ترسناک

جشنواره دختران باکره،