پارس ناز پورتال

تبلیغات

قیافه و اندام انسان ها در سال 3000 چگونه خواهد بود؟

قیافه و اندام انسان ها در سال 3000 چگونه خواهد بود؟

قیافه و اندام انسان ها در سال 3000 چگونه خواهد بود؟ 

انسان ها با مصرف بی رویه منابع و ضرر زدن به طبیعت و کره زمین در آینده با کمبود شدید منابع مواجه میشوند و بنابراین روی چهره انها نیز تاثیرگذار خواهد بود. دانشمندان تصویری از انسان هاي هزار سال دیگر را منتشر کردند آنها معتقدند که آدم‌ها در سال 3000 میلادی به شکل عقب باقیمانده هاي ذهنی خواهند درامد.

 

شکل و قیافه آدم ها در آینده

به عقیده دانشمندان به علت ماشینی شدن تولید مواد خوراکی و در دسترس نبودن مواد خوراکی طبیعی تدریجی شمار زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن فراهم سازی نخواهد شد و شمار زیادی از اعضای بدن به تغییر شکل می پردازند و شکل و قیافه آدم‌ها در آینده شبیه میمون ها خواهد شد.

 

مغز انسانها کوچک می شود

دانشمندان می‌گویند که مغز آدمها در اینده بسیار کوچک خواهد شد علت آن عدم بهره گیری از مغز هست چرا که فناوری آن قدر ترقی می‌کند که شمار زیادی از معادلات و کارهای روزمره توسط کامپیوتر ها و ربات ها انجام می‌شود و همین فرمایش باعث می شود که مغز فعالیتی نداشته باشد و تدریجی کوچک و کوچک تر شود.

قیافه و اندام انسان ها در سال 3000 چگونه خواهد بود؟

عمر انسان طولانی می‌شود

به قول دانشمندان به علت ترقی علم پزشکی و تولید داروهای گوناگون برای بازسازی سلولهای بدن، طول عمر آدمها افزایش می‌یابد ولی چهره اي جذاب نخواهند داشت.روزنامه انگلیسی «سان» تصویری درمورد پیش‌بینی‌ها از قیافه و ظاهر انسان در سال ۳۰۰۰ میلادی منتشر کرد که براساس آن افراد در سنجش با انسان‌هاي امروزی قد بلندتر و مغز کوچک‌تری خواهند داشت

 

در این عکس که درمورد قیافه و ظاهر احتمالی انسان پس از هزار سال دیگر، منتشر شده هست، چهره انسان پرچین و چروک و مو هاي سرش اندک با دست هاي بلند و چشم هاي درشت خواهد بود و حجم مغز کوچک خواهد شد.به نوشته این روزنامه، عکس مذکور توسط متخصصان کالبدشکافی و با هدف بررسی چهره و ظاهر انسان در آینده منتشر شده هست و پیش بینی ها نشان دهنده آن هست که براساس معیارهای امروزی زیبایی، آدم ها در آینده جذاب نخواهند بود!

 

روزنامه سان همین طور نوشت: با گذشت زمان، به علت ترقی در علم پزشکی و داروهای بازسازی سلول هاي پیر، افراد عمر طولانی تری خواهند داشت و طول متوسط آنها به دو متر و ۱۰ سانتیمتر خواهد رسید.این گزارش حاکی از آن هست که به علت ترقی فراوان فناوری ، عقل انسان‌ها در آینده کمتر خواهد شد و انسان‌ها به جای فکر کردن این فرمایش را به کامپیوتر خواهند سپرد و این فرمایش باعث کوچک شدن مغز انسان خواهد شد.

 

 

مطالب جنجالی سایت