پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

متن بسیار زیبا و تاثیرگذار درباره زیبایی های زندگی

متن بسیار زیبا و تاثیرگذار درباره زیبایی های زندگی

متن بسیار زیبا و تاثیرگذار درباره زیبایی های زندگی 

متن اخیر خواندنی و بسیار جذاب درمورد زندگی و زیبایی هایش در زیر آمده هست تا بخوانیم و عظمت زندگی را اکثر درک کنیم. 

 

بهشت اول;
آغوش مادریست که با همه وجود , بغلت کرد و شیرت داد

 

بهشت دوم;
دستان پدریست که برای راه رفتنت , با تو کودکی کرد

 

بهشت سوم;
خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت , تمام اسباب بازیهایش را به تو داد

 

بهشت چهارم;
معلمی بود که برای دانستنت با همه بزرگیش هم سن تو شد تا یاد بگیری

 

بهشت پنجم;
رفاقت ست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه می‌کند

 

بهشت ششم;
همسر توست که با همه وجود در کنار تو معمار زندگی مشترک تان هست
گویی دو شاخه از یک ریشه اید

 

بهشت هفتم ;
فرزند توست که آفریننده زیبایی هاي آینده هست
آری احتمالا هر کدام از ما تمام هفت بهشت را نداشته باشیم
اما
بهشت همین حوالیست
مادرت را بنگر
پدرت را ببین
خواهر یا برادرت را حس کن
به معلمت سر بزن
دوستت را به یاد بیاور
همسرت را در آغوش بگیر
فرزندت را ببوس
یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت
بهشت را با همۀ قلبت حس کن ,
همین نزدیکیست

 

 

مطالب جنجالی سایت

انتشار تصاویر برهنه دختران ارتش آمریکا بخاطر رابطه جنسی
انتشار تصاویر برهنه دختران ارتش آمریکا بخاطر رابطه جنسی
مشاهده بیشتر