پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

آموزه هایی برای مثبت اندیش شدن

آموزه هایی برای مثبت اندیش شدن

آموزه هایی برای مثبت اندیش شدن 

تغییر نگرش ها و مثبت اندیش بودن در زندگی میتواند فواید بسیاری داشته باشد تا بتوانیم با نگرانی هـای بی مورد کمتری زندگی خود را رو بـه جلو پیش ببریم.منفی باف‌ها آدم‌هایی میباشند کـه همه وقت} آیه یاس میخوانند و جنبه منفی کار را می‌بینند و تا حد امکان از انجام دادن کار با اظهار امیدواری درمورد آن خودداری میکنند و اکثر بـه شرح معایب و موانع

 

و مشکلات آن می‌پردازند. باید دید مـا از دسته انسان‌هـای با نگرش مثبت هستیم یا منفی‌نگر و درصورتی کـه جزو گروه منفی‌گراها هستیم چطور می‌شود این منفی‌گرایی را برطرف کرد و از یک انسان بدبین نسبت بـه مسائل پیش روی خود، بـه یک انسان مثبت‌اندیش تبدیل شد.چند نکته برای آن کـه بدانیم مثبت اندیش هستیم یا منفی‌گرا.

 

مثبت یا منفی؟ مسئله این هست!
در ساختار شخصیت مـا انسان‌ها، افکار آن‌چنان قدرتی دارند کـه می‌توانند از طرفی سازنده باشند و از طرف دیگر هم مخرب. بنابر این باید یاد بگیریم کـه این افکار را هوشمندانه کنترل کنیم؛ اما برای کنترل افکار، دانستن این نکته لازم بـه نظر می‌رسد کـه از نظر علم روانشناسی انسانی منفی‌گرا هستیم یا مثبت‌اندیش؟

 

بـه عقیده «فرزانه شهریاردوست»؛ روان‌شناس بالینی، چند نکته زیر بـه شـما کمک میکند تا بدانید کـه مثبت‌اندیش هستید یا افکار منفی، زندگی شـما را تحت تاثیر خود قرار داده هست.

 

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی!

دنیای امروز بـه گونه‌ای شده کـه از مشکلات و افکار منفی پر هست و غم، اندوه، حرص و ترس مـا را محاصره کرده‌اند؛ اما چیزهای مثبت و شادی‌آور زیادی هم وجود دارند کـه تعادل را در میزان غم و شادی، برای مـا برقرار میکنند؛ اما همان‌ طور کـه مشخص هست افرادی کـه با نگرش مثبت بـه مشکلات خود می‌نگرند در مقایسه با دیگران بسیار اکثر از زندگی خود لذت می‌برند.

 

با این وجود چگونه میتوان از شر این افکار منفی خلاص شد تا در صورتی کـه گرفتار آن هستیم از زندگی خود لذت ببریم؟«شهریاردوست» راهکارهایی را خواهد گفت کـه با کمک آن‌ها میتوانیم نگرش خود را تغییر دهیم و با مثبت‌ اندیشی بـه زندگی ایده‌آل برسیم.

 

اساس‌هـای منفی‌گرایی را کاوش کنید
ابتدا باید افکار و شرایطی کـه احساسات ناخوشایندی را برای شـما بـه همراه می‌آورند شناسایی کنید، زیرا این افکار بـه طور عمیق بر احساسات و رفتارهای منفی‌تان تاثیر می‌گذارند.

 

شواهد نقض برای افکار منفی خود بیاورید
زمانی کـه افکار منفی و باورهای بدبینانه درمورد موضوعات و رویداد هـای گوناگون دارید، سعی کنید برای بدبینی و منفی‌نگری خود، شواهد نقض بیاورید؛ شواهدی کـه افکار و باورهای شـما را ردکند. در ابتدای این تمرین، اکثر شواهدی کـه بـه نظرتان میرسد، از افکار منفی و بدبینی شـما حمایت خواهد کرد،

 

اما ناامید نشوید و اکثر تلاش کنید. از خود بپرسید چـه حقیقتی خلاف باور شماست و باور شـما را رد میکند؟ آن‌قدر بـه این کار ادامه دهید تا پایه‌هـای عقاید منفی‌تان سست شود.

 

بر افکار خود مسلط شوید
پس ازآن کـه افکار منفی‌تان را شناسایی کردید و مشت آن‌ها برای شـما باز و تا حدی سست و متزلزل شد، وقت آن هست کـه بـه دنبال راه‌هایی برای تسلط یافتن بر آن‌ها باشید. یافتن راه‌هایی برای مقابله با افکار منفی، جای گزین کردن آن‌ها با افکار حقیقی‌تر و حتی افکار مثبت، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در رسیدن بـه مثبت اندیشی هست.

 

خود را دوست داشته باشید
اگر می‌خواهید نگاه مثبتی بدنیا پیرامون داشته باشید، ابتدا باید نسبت بـه خودتان احساس مثبتی داشته باشید. این بدان معنی نیست کـه خودرا کامل و ایده‌آل بدانید، بلکه خودرا تا حد قابل قبولی مفید و دوست داشتنی بـه شمار آورید.

 

از عبارات منفی پرهیز کنید و از تاثیر کاربرد عبارات مثبت غافل نشوید
ابتدا سعی کنید کلمات و جملاتی کـه موجب ترس، تردید و شکست می شوند را از خزانه کلامی هر روز خود حذف کنید. سپس تلاش کنید با کاربرد مکرر و هر روزه‌ جملات خوشایند و مثبت، عبارات مثبت‌تر و امیدوارانه‌تر بطور خودکار در ضمیر ناهوشیارتان جای گیرند. تمرین مداوم این کار، سبب میشود بتدریج بـه صورت خودکار و ناخودآگاه، اکثر مثبت بیندیشید.

 

بطور کلی منفی باف‌ها:

از کاه، کوه می‌سازند!
انسان‌هـای منفی‌گرا از کاه، کوه می‌سازند و از مواجهه و درگیر شدن با مشکلات گریزان میباشند. این‌گونه افراد بر این تفکر میباشند کـه مشکلات بسیار زیادی بر سر آن‌ها آوار شده و برای همین دائم با خود کلنجار میروند.

 

ناراحت از قبل، بدبین بـه آینده
این افراد بطور معمول از قبل شکایت دارند، خاطرات بد و ناخوشایند را بسیار بـه یاد می‌آورند، نسبت بحال، ناراضی و درمورد آینده هم بدبین میباشند. منتظر اتفاقات خوبی نیستند و همه ی چیز در نظر آن‌ها ناامیدکننده هست.

 

منتقد جماعت میباشند!
انسان‌هـای با نگرش منفی، اغلب نسبت بـه اطرافیان خود نگاه انتقادی دارند و با نظرات دیگران حتی اگر منطقی هم باشد، مخالفت می‌ورزند و در ارتباطات اجتماعی خود بـه افراد بدبین میباشند.

 

خطر در کمین هست!
این‌گونه افراد در وقایع و رویدادها بـه دنبال یک جنبه منفی میباشند ودر موضوعاتی کـه نظرشان خواسته میشود، اکثر جنبه‌هـای منفی و حوادث احتمالی کار را مدنظر قرار می دهند.

 

وضعیت بـه کام نیست
مـن آدم بد شانسی‌ام، وضع اقتصادی‌ام خراب هست، زندگی پر از سختی و ناملایمات هست و… . انسان‌هـای منفی‌گرا در گفتار خود از این دسته عبارات و کلمات منفی چندان بهرهگیری میکنند.

 

تقصیر دیگری هست!
 بـه گزارش پارس ناز این‌گونه افراد در راه رسیدن بـه اهداف و خواسته‌هـای خود درصورت مواجه شدن با کوچک‌ ترین موانع، دست از سعی و تلاش برداشته و دیگران را عامل مهمی در ناکامی‌ها و شکست‌هـای خود میدانند.

 

 

برچسب‌ها: