پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

مجموعه ناب ترین اس ام اس عاشقانه توپ

مجموعه ناب ترین اس ام اس عاشقانه توپ

مجموعه ناب ترین اس ام اس عاشقانه توپ 

اس ام اس عاشقانه توپ زیبا
عاشقتر از همه ما
موش کوریست !
که زیبایی جفتش را !
چشم بسـته باور می کند .


اس ام اس عاشقانه توپ خفن
با من از ساختن تو مگوی!
که ویرانتر از هر بم ، زلف در خاک کشیده ام
تو فقط چهره ای از فرهاد باش
تا خود ؛
بیستون از سفال سازم.


اس ام اس عاشقانه توپ دوست داشتن
تَک نگـین قلب من باش
هَمدم و هم راز من باش
تا ابد تا ته دنیا!
تو فقط عزیز من باش.


اس ام اس عاشقانه توپ زیبا
همین ڪه در خاطـرم فکر میکنم!
گاهی بیاد منی!
بَرای هفت پشتم کافیست
اگر نه!!
ما را چه به آرزوهای بزرگ.


اس ام اس عاشقانه توپ جدید
دنیـای من یعنی تو!
اصلا منی معنی ندارد
هر جارا میبینم فقط تویی!
حتی خودم را
این روزا خیلی شبیه تو شده ام.

 

باید ازعـشق بسازَم غزلى قابل تو
غزلى ناب و صمیمانه به وزن دل تو !
دلى از جنس بهاراست ڪه تقدیم تو باد !
سبزباشی ودلت خانه پاییزمباد .


اس ام اس عاشقانه توپ جدید
فاصله رسیدن من به تو
نپتون است تا خورشید
بهم نمیرسیم
وَلی تا
ابد دورت میگردم.


اس ام اس عاشقانه توپ خفن
یڪ نفر امد قرارم را گرفت !
برگ و بار و شاخسارم را گرفت؛
چهار فصـل من بهار بود حیف
باد پائیزی بهارم را گرفت
اعتباری داشتم در پیش عشق؛ !
با نگاهی اعتبارم را گرفت
عشق یا چیزی شبیه عشق بود
آمد و دار و ندَارم را گرفت .!


اس ام اس عاشقانه توپ دوست داشتن
زیباست از تو نوشتن از تو گفتن !
وقتی ماه حسـود بر لب پنجره
هرشب مرا نگاه میکند و من !
بی اعتنا به تو فکر میکنم .


اس ام اس عاشقانه توپ جدید
دلم میخواهد یک روزی!
قاشق در دست من باشد و ڪاسه‌ی آش دَر دست تو
نمیدانی چه لذتی دارد، غـذا خوردن دَر دستان تو.