پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس 

جشنواره اي عجیب‌وغریب و برعکس عادات معمول انسانها در این جشنواره مردان آرایش می‌کنند تا بتوانند دل بانو ها را به دست آورند. عکس هاي خیره کننده از مردان جوان آرایش کرده ي قبیله اي در نیجریه را میبینید که برای دل بری از دختران جوان دم اقبال خود را به این شکل دراورده اند.

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

سنت عجیب آرایش مردان برای بدست آوردن دل زن ها

 

 به گزارش پارس ناز مردان قوم وودابی برای مراسم بزرگ خواستگاری خود را آرایش کرده و با لباسهای مخصوص مقابل چشمان دختران مجرد قرار میگیرند تا هرکدام از انها بعنوان همسر آینده از جانب دختری انتخاب شود.دیدنی هست بدانید این مردان ادعا می‌کنند زیباترین هاي دنیا میباشند و هیچ مردی در برابر انها نمیتواند ادعای جذابیت داشته باشد.

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

همان طور که در تصویر هاي دیدن می‌کنید هرکدام از این مردان جوان آینه اي به دست دارند و مدام مشغول زیباتر کردن خود میباشند .براساس گزارش ها چنین سنتی در بین مردم آفریقای مرکزی و کامرون هم وجود دارد ، در کل مردان این قبایل یقین دارند که زنان بایستی طالب مردان باشند و خواستگاری بایستی از طرف زن صورت گیرد.

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

آرایش مردان برای جذب زنان،

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

آرایش مردان برای ازدواج با زنان

مردانی که آرایش می کنند تا با زنان ازدواج کنند +عکس

آرایش صورت مردان،مردان و آرایش کردن،

 

 

مطالب جنجالی سایت