پارس ناز پورتال

تبلیغات

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید 

پیرزن چینی که مادر شوهر یک عروس خانم جوان مي باشد این روزها برای فراهم سازی مخارج بیمارستان عروسش لباس عروسک مي پوشد تا پول فراهم کند.همۀ وقت} از مادر شوهر یک زن بداخلاق که همه ي وقت پسر خود را مورد حمایت قرار می‌دهد یاد می شود و از قدیم ارتباط‌ بدی بین مادر شوهر و عروس برقرار بوده هست

 

که دیگر به یک عرف تبدیل شده هست و هر وقت اسم مادرشوهر به میان مي اید همۀ به یاد یک زن بداخلاق که عروس خانواده را اذیت می کنند مي افتند.شاید از هر زنی درمورد رفتار مادرشوهرش سوال بپرسید اکثرا دل پری از انها داشته باشند.اما این جا زنی را به شما معرفی می کنیم که به وفادار ترین مادر شوهر جهان سرشناس شده هست.

 

این پیرزن 70ساله چینی هر روز برای سرگرم کردن مردم لباس میکی‌ماوس مي‌پوشد تا هزینه‌هاي درمان عروسش که به دلیل تصادف در بیمارستان بستری هست را فراهم سازی کند. او مي گوید تمام پول ناچیزی که از رهگذران و توریست ها بابت انداختن تصویر با انها مي گیرد یا پولی که والدین به دلیل سرگرم کردن کودکانشان به او مي دهند را برای درمان عروس 30 ساله اش هزینه مي کند.

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

وفادار ترین مادر شوهر جهان

 

مهربانترین مادر شوهر جهان که برای فراهم سازی هزینه هاي درمان عروسش به یک عروسک تبدیل می شود و ساعت ها در خیابان سرپا مي ایستد

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

مهربانترین مادر شوهر جهان که برای فراهم سازی هزینه هاي درمان عروسش به یک عروسک تبدیل می شود و ساعت ها در خیابان سرپا مي ایستد

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

مهربانترین مادر شوهر جهان که برای فراهم سازی هزینه هاي درمان عروسش به یک عروسک تبدیل می شود و ساعت ها در خیابان سرپا مي ایستدبا معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

 به گزارش پارس ناز مهربان‌ترین مادر شوهر جهان که برای فراهم سازی هزینه هاي درمان عروسش به یک عروسک تبدیل می‌شود و ساعت ها در خیابان سرپا مي ایستد

با معرفت ترین مادرشوهر جهان را بشناسید

مادر شوهر مهربان و وفادار