پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

معرفی 4 روش موثر برای ارتقاء شغلی افراد

معرفی 4 روش موثر برای ارتقاء شغلی افراد

معرفی 4 روش موثر برای ارتقاء شغلی افراد 

به شما روشهای موثری را معرفی می‌ کنیم که باعث می شود تا یک فرد در کار خود مورد دقت قرار گیرد و ارتقاء رتبه برای وی داده شود. ممکن هست گاهی از خود پرسیده‌ باشیم چرا در محیطی که تعداد زیادی نیرو مشغول به‌ کارند، تنها افراد معدود و خاصی در شغل خود ترفیع می یابند؟

 

4 راز برای ارتقای شغلی در محل کار
اکثر ما این تجربه را در آلبوم کاری خود داشته ایم که یک نفر از همکاران ارتقای شغلی پیدا می کند و در کار خود ترفیع می یابد. ممکن هست گاهی از خود پرسیده‌ باشیم چرا در محیطی که تعداد زیادی نیرو مشغول به‌ کارند، تنها افراد معدود و خاصی در شغل خود ترفیع می‌یابند؟ حتی شاید متعجب شده باشیم

 

و این سوال در ذهن مان ایجاد شده‌باشد که چرا با وجود توانمندی هاي برابر یا حتی اکثر ما و سایر همکاران از شخص ارتقا‌ یافته، این اتفاق برای ما رخ نمی‌ دهد؟ در هفته هاي پیش رو درمورد ویژگی هاي افرادی صحبت خواهیم کرد که در شغل خود ارتقا می یابند.

 

مهره هاي کلیدی
به طور تقریبی در همه ي آلبوم هاي کاری، به جز مدیر یا مدیران ارشد، حداقل یک نفر وجود دارد که حکم مهره کلیدی را دارد؛ کسی که در آلبوم میشود روی توانمندی ها و کارهایش حساب کرد، پیش بینی هاي خوبی می‌‍‌‌کند، در مواقع ناسازگاری ها و چالش ها رفتار به جایی اتخاذ میکند، مشکلات احتمالی پیش روی آلبوم یا سازمان را به موقع یادآور میشود و به طور کلی، کسی هست که مدیران روی حرف او حساب می‌ کنند.

 

انجام کارهای داوطلبانه
انجام کارهای داوطلبانه در کنار وظایف محوله، یکی از کارهایی هست که اساس‌ساز ارتقای شغلی میشود. با انجام فعالیت هاي داوطلبانه، دیگران به سایر مهارت هاي شما پی میبرند و متوجه میشوند در اساس‌هاي دیگر هم میتواند حل کننده مشکلات باشید. از سوی دیگر، اینکار علاقه مندی و دقت ویژه شما را به سازمان و آلبوم یادآور میشود.

 

دوست داشتن همکاران خود
 به گزارش پارس ناز به طور معمول افرادی که ترفیع شغلی میگیرند، کسانی میباشند که روابط مناسبی با سایر همکاران دارند، با آن‌ها یکرنگ و صمیمی میباشند وخود را تافته جدا بافته فرض نمی‌کنند. بنابراین از داشتن روابط خشک با اطرافیان در محیط کار بپرهیزید، به نیازهای همکاران خود اهمیت دهید و امور را به شکل خشک و غیر قابل انعطاف انجام ندهید.

 

خواستار ایجاد تغییر در زندگی شغلی خود
افرادی که ارتقا می‌یابند، کسانی میباشند که مدت‌هاست خواستار تغییر در کار خود و به دنبال افزایش مهارت‌هاي مرتبط با کار خود می‌باشند. مدیر یک آلبوم کسی را برای ترفیع شغلی در نظر می گیرد که پیشرفت و افزایش محسوسی در مهارت‌هاي شغلی خود داشته باشد و در زمان افزایش فعالیت هاي سازمان، شروع یک پروژه اخیر یا کار نویی که سایر کارکنان تمایل چندانی به آن ندارند، آمادگی خود را برای انجام کارها ابراز می‌دارد.

 

 

Loading...
ختنه دردناک دختران جوان + عکس
ختنه دردناک دختران جوان + عکس
مشاهده بیشتر