پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

معمای المپیادی و سخت جدول اعداد

معمای المپیادی و سخت جدول اعداد

معمای المپیادی و سخت جدول اعداد 

تست هوش و معمای المپیادی یکی از سرگرمی هاي خوب میباشند که میتوانید ذهن خود را بوسیله آنها محک بزنید و بسنجید. به جدول ۳×۳ بالا دقت کنید. در هر حرکت میتوانیم جای دو سطر یا جای دو ستون از این جدول را با هم عوض کنیم. با این حرکات به چند جدول گوناگون میتوان رسید؟

 

الف» ۶
ب» ۱۲
ج» ۳۶
د» ۴۲
هـ» ۸۴
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•

پاسخ معمای المپیادی: جدول هاي متمایز
انتخاب «الف» درست هست.

 

به سادگی قابل درک هست که هرگز با تعویض‌هاي یاد شده٬ دو عدد «۰» در یک سطر و یا در یک ستون قرار نخواهد گرفت. بنابراین در هر سطر و یا ستون دقیقا یک عدد«۰» و دو عدد «۱» وجود دارد. قرار دادن یک عدد «۰» در ستون اول به ۳ طریق ممکن هست. قرار دادن یک عدد «۰» در ستون دوم به شرطی که با «۰» موجود در ستون اول هم‌سطر نباشد

 

به ۲ طریق ممکن هست و بالاخره اینکه قرار دادن یک عدد «۰» در ستون سوم به شرطی که با هیچ یک از «۰» هاي قبلی هم‌سطر نباشد برابر ۱ می‌باشد که طبق اصل ضرب جواب مورد نظر 1×2×3 یعنی ۶ میشود.