پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

معمای جالب ریاضی پیدا کردن مساحت

معمای جالب ریاضی پیدا کردن مساحت

معمای جالب ریاضی پیدا کردن مساحت 

اگرفکر میکنید در ریاضی استعداد دارید و باهوش هستید با ما همراه باشید تا در تست هوش زیر ذهن خود را محک بزنید تا واقعا به خود اثبات کنید که ریاضی شما فوق العاده هست.

معمای جالب ریاضی پیدا کردن مساحت

مربعی به ضلع واحد داریم. همان طور که در شکل می‌بینید دو ربع دایره به شعاع ضلع مربع، به مرکز دو رأس مقابل این مربع، عرف شده هست. آیا می‌توانید مساحت مشترک این دو ربع دایره را بیابید؟
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦

پاسخ معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

 

در این جا یکی از راه حل هاي موجود ارائه میگردد. ممکن هست روشهای دیگری هم برای حل این مسئله بیابید.

 

به شکل زیر نگاه کنید. بر طبق شکل خواهیم داشت:
مساحت قسمت X را حساب می‌کنیم:
X = 1/4 «π»«12»= π/4
مساحت قسمت Z را هم محاسبه میکنیم:
Z=1/2«1»«1»=1/2

 

با محاسبه تفاضل این دو بخش، به نصف قسمت مورد نظر دست می یابیم:
A/2=X-Z
A/2=π/4 – 1/2
و در نهایت
A=2«A/2»=2«π/4-1/2»=π/2 -1
معمای جالب ریاضی پیدا کردن مساحتمعمای ریاضی با جواب

 

 

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
مشاهده بیشتر