پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بلیط

معمای جالب و سرگرم کننده اعداد در مهمانی

معمای جالب و سرگرم کننده اعداد در مهمانی

معمای جالب و سرگرم کننده اعداد در مهمانی 

دورهمی ها فرصت هاي خوبی برای طرح کردن معما برای جمع هست، به چالش کشیدن ذهن ها همه ي وقت مهیج بوده هست و شما مي توانید معمای زیر را طرح نمایید. پنج دوست در جمعی میباشند و تصمیم مي گیرند که برای مدعوین، یک معمای عددی طرح کنند. نفر اول عدد ۱۲۳ را اعلام مي کند، پس از چند ثانیه، نفر دوم عدد ۱۱۷ را اعلام مي کند،

 

به همین ترتیب نفر سوم و چهارم اعداد ۱۰۸ و ۹۹ را اعلام مي کنند. حال باید مشخص شود نفر پنجم به چه عددی فکر مي کند. آیا شما مي توانید آنرا حدس بزنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ

عدد ۸۱

هر نفر مجموع ارقام عدد گذشته از خودش را از همان عدد کم مي کند و بعنوان عدد خودش اعلام مي نماید.
مثلا:
۱۱۷ = ۱۲۳ – «۱+۲+۳»