پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

معمای هوش پیدا کردن دومینو جالب

معمای هوش پیدا کردن دومینو جالب

معمای هوش پیدا کردن دومینو جالب 

برای محک زدن ذهن شما امروز یک معمای هوش تصویری جالب آماده کرده ایم که بصورت دومینو است و بسیار سخت است. تعدادی قطعه دومینو را کنار هم چیده ایم و قانون خاصی بر این چیدمان حاکم است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، باید کدام قطعه دومینو را قرار دهیم؟کمی دنبال تقارن در شکل باشید.

 

تست هوش تصویری جدید

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

پاسخ تست هوش: دومینوی مناسب را بیابید!

دومینوی شماره 5

قطرهای مربع بزرگ دومینوها، از لحاظ نیم قطعه های کوچک، متقارن هستند.

همچنین با کمی دقت، سطرهای متناظر و البته عکس یکدیگر را نیز می توانیم مشاهده کنیم.

 

منبع:ihoosh.ir

 

 

مطالب جنجالی سایت

ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
مشاهده بیشتر