پارس ناز پورتال

تبلیغات

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

علامت هاي درج شده روی لباس ها نشان دهنده نکات مفیدی برای ما میباشند. به عنوان مثال دستورات لازم برای شستشوی لباس ها در این علامت ها هست. اکثر لباس هایي که مي خرید درون یقه خود برچسبی دوخته شده دارند و حاوی علائمی هست برای راهنمایی مصرف کنندگان.

 

اکثر افراد معنای این علائم را نمیدانند در صورتی که با دانستن معنای انها مي توانید عمر لباستان را تا حدود زیادی افزایش دهید.

 

شستشو با دست

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

اگر چنین علامتی را درون یقه لباس خود دیدید یعنی برترین روش شستشوی این لباس به صورت دستی هست. پس چنین لباس هایي را داخل خودرو لباس شویی نگذارید.

 

چلانده نشود

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

اکثر شبیه علامت شکلات ممنوع هست، اما در صورت مشاهده چنین علامتی متوجه خواهید شد که این لباس را نباید پس از شستشو و برای گرفتن آبش چلاند. رعایت همین نکته مي تواند عمر لباس را چند برابر کند.

 

قابل اتو کشیدن و اتو بخار

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

این علامت را تقریبا مي توان به سادگی حدس زد، اما اضافه بر اتو زدن شامل اتو بخار نیز مي شود، پس لباسی که این علامت را دارد را با خیال راحت صاف کنید!

 

برای خشک کردن آویزان شود

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

این لباس جیب دارد؟ خیر با مشاهده چنین علامتی روی لباس باید متوجه شوید که خشک کردن لباستان باید روی بند رخت و به حالت آویزان انجام شود تا لباس بافتش تغییر نکند.

 

خشکشویی نشود

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

اکثر شبیه پر کردن یکی از جواب هاي چهار گزینش ایست. اما این علامت به معنای خشکشویی نکردن لباس هست. چنین لباس هایي نازشان چندان هست مراقب باشید.

 

در اتومبیل لباسشویی شسته شود

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

من با مشاهده این علامت یاد استخر افتادم اما معنای دیگری دارد لباس هایي که چنین علامتی دارند را باید در خودرو لباسشویی بشویید.

 

در ۱۰۵ درجه شسته شود

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

۴۰ درجه سلسیوس یا ۱۰۵ درجه فارنهایت، این درجات گرمای آب استخر را نشان نمیدهند بلکه مي گویند لباستان را فقط در این درجه حرارت بشویید وگرنه عمرش کوتاه مي شود.

 

شسته نشود

معنی علامت های درج شده روی لباس ها را بدانید

شنا نکنید! واقعا شبیهش نیست؟ با مشاهده چنین علامتی روی لباس باید متوجه شوید که آن را آب کشی نکنید.