پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین 

ملانیا و دونالد ترامپ پس از اتمام سفر در کره جنوبی به چین سفر نموده اند که از مکان هاي جالب چین از جمله دیوار بزرگ چین مشاهده نمودند. در این میان استایل خوشگل و جذاب ملانیا از همه ي اکثر خود نمایی میکرد. در ادامه عکس هایي از سفر شرقی رئیس جمهور ایالات امریکا و همسرش را می‌بینید.

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ در بین کودکان چینی

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ در سفر چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

ملانیا ترامپ با استایل شرقی در سفر به چین

دونالد ترامپ و ملانیا در چین،عکس هاي ملانیا ترامپ روی دیوار چین،ملانیا ترامپ در کشور چین تیپ چینی

 

 

برچسب‌ها: