پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

ناب ترین اس ام اس های فلسفی فاز سنگین

ناب ترین اس ام اس های فلسفی فاز سنگین

ناب ترین اس ام اس های فلسفی فاز سنگین 

انواع جدید ترین اس ام اس های فلسفی روز برای شما که دنبال ناب ترین اس ام اس هاي روز هستید آن هم با معنای عمیق و تاثیرگذار.

 

هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید در عوض لبخند بزنید و به او بگویید ممنون بخاطر این که به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
هیچ وقت به نگاهی که تحقیرت میکنه
نگاه نکن
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
محبت را در چشمان یک گرگ هم می توان دید
اگر به دندان هایش خیره نشوی
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
در نبود بال و پرهایی که عرف پروازند
سقوط تکراریست
اي پرنده مهربان
برای حرمت پروازهم که شده آسمانت را عوض کن
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
ماها نیازی به تعبیر خواب نداریم یا ترس هایمان را خواب می بینیم یا نداشته هایمان را
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
در بین انسانهایی که نمی اندیشند اندیشیدن فقط درد به بار می آورد
آنهایی که اکثر میفهمند کمتر عمر می مثل
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
دوست تو کسی هست که هرگاه کلمه ي حق از تو بشنود خشمناک نشود
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
آیا می خواهي بزرگ شوی پس کوچک شو و خود را حقیر شمار
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
چشم به راه کسی باش که
تو را انتظار کشیده باشه اما
عاشق کسی باش که
تک تک سلولهای بدنش تقدس عشق را درک کند
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
سعی نکن متفاوت باشی
فقط مفید باش
مفید بودن به اندازه ي کافی متفاوت هست
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
نسبت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻝ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ
ﺁﯾﺮﻭﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻣﯿﮑﻨﺪ
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
من به پرواز نمی‌اندیشم
به تو می‌اندیشم به تو که بهتر از اندیشه‌ي یک پروازی
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
عمری که اجل در پی ان می تازد هرکس غم جهان بخورد می‌بازد
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
تو دنیای کودکی هر کی زود تر بگه دوست دارم* برنده*هست
ولی تو دنیای بزرگتر ها هر کی زود تر بگه دوستت دارم *بازنده*هست
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
دعا کن کافیست دست هایت را بالابگیری و نداشته هایت را به او نشان دهی
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
همۀ وقت} دنبال افرادی که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می‌دهند می دویم چرا به اینکار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال ما
می دوند؟
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
برای همه ي مفید باش
آنکه فهمید؛
همۀ وقت} کنارت خواهد ماند
و آنکس که نفهمید؛
روزی دلش برای خوبیهایت تنگ میشود
.
.
.
اس ام اس فلسفی سنگین
پیامی از طرف خدا :امروز مسائلت را به من بسپار من آن ها را حل می کنم
تنها آرام باش وپاک وشاد زندگی کن آن گونه اکثر دوستت دارم