پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

نمازهای شش گانه واجب برای مسلمانان

مجموعه : مذهبی
نمازهای شش گانه واجب برای مسلمانان

نمازهای شش گانه واجب برای مسلمانان 

نماز که مظهر عبادت و بندگی مسلمانان در پیش گاه خداوند هست، میتواند کلید بندگی مومنان در مقابل خداوند باشد که خواندن 6 گونه آن واجب هست. در دین اسلام شش نماز بر انسان بالغ واجب هست که میتوانید آنها را در زیر مشاهده نمایید.

 

نمازهایی که بر انسان واجب هست
خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب هست که عبارت هست از:

 

1- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب هست: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.

 

2- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و … واجب مى‌شود.

 

3- نماز میّتِ: خواندن نماز میت مسلمان دوازده امامى بر هر مکلّفى واجب هست و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همۀ معصیت کرده‌اند.

 

4- نماز طواف واجب منزل کعبه.

 

5- نماز قضاى پدر و مادرکه بر پسر بزرگتر واجب هست.

 

6- نمازى که به واسطۀ اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى‌شود.

======================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، مِ 542
توضیح المسائل مراجع، مِ مابین دو مساله 727 و 728
توضیح المسائل مراجع، مِ

منبع:afkarnews.ir

 

 

Loading...
استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند
استخدام دختران زیبا و خوش اندام در مک دونالد تایلند
مشاهده بیشتر