"> نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر «پاک ترین عشق دنیا»

 

تاریخ روز مادر و روز

18 ماه اسفند ، سال 96 « 20 جمادی الثانی » ولادت حضرت فاطمه زهرا «س»  و روز مادر « روز زن » بر همه مادران عزیز همه جای دنیا خجسته باد.

 

من یک زنم ، پس روز زن بر من مبارک

یک مادرم ،پس روز مادر بر من مبارک

امور خانه را مدیریت می کنم پس روز مدیر بر من مبارک

بر بالین عزیزان دردمندم بیدار می مانم و دردهایشان را مرحمم ،پس روز پزشک بر من مبارک

برای راحتی زندگی خانواده ام میسازم آن چه که نیست و خلق می کنم آن چه که مایع آرامششان هست ،پس روز مهندس بر من مبارک

می آموزم درسهای زندگی را با تمام وجود ،با مهربانی ،با صبر و تحمل و امید ، پس روز معلم بر من مبارک

می جنگم با هر پلیدی که خانواده ام را تهدید کند. پس روز پلیس بر من مبارک

حریم زندگیم را ، حرمت خود و خانواده ام را پاسبانم، پس روز مرزبانان نجیب و صبور بر من مبارک

دسته گلی به خودم تقدیم می کنم چون یک زنم با یک عالمه عشق نه ، وظیفه

**روز زن مبارک**

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

متن عاشقانه برای روز زن

چهرۀ زنها، آینۀ تمام قد مرد زندگیشان است

یک زن هر دوستت دارمی را که نمی‌شنود

یک خط کوچک میشود زیر چشمانش

و هر قدر معشوقه اش دل آزرده ترش می کند

پرنده های آسمان پیشانی اش بیشتر و بیشتر میشود

زن هایی که در اوج میانسالی هنوز هم زیبایند

زادۀ دست مردان ماهر صورتگری اند که بهترین اثر هنری عمرشان را

با «عشق» آفریده اند

و بالعکس

زن هایی که زیبایی اشان در اوج جوانی یکباره ناپدید میشود

یک اثر هنری ناکام ،زادۀ دست  مردان ناشی صورتگری اند

که عشق را فقط در ابعاد یک تخت جست‌ و جو می کنند

همه زنها زیبا متولد می شوند

اما همه زنها زیبا نمی میرند

**باور کن عشق برای زن همان اکسیر جوانیست**

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

 

**متن زیبا روز زن**

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻪ **

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻣﻮﺭﻓﯿﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﺩﯼ ﺭﻭ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻥ **

ﺑﻌﻀﯽ ﺍز زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺍﻟﮑﻞ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﺪﻥ**

ﺑﻌﻀﯽ از زنها ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﭼﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ **

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ زنها ﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻫﻮﺍﺷﻮﻧﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ***

به سلامتی همه ي زنها…که اگه نباشن، دنیات جهنمه**

در زندگی هر مرد**

مخدری هست به نام  زن

زنی که دوستش دارد.

نبودش!!!

قهرش!!

دوریش!!!

خماری می آورد و آب میکند ابهت مردانه اش را—

و این گونه است که می‌گویند :

«قـدرت»

جاذبۀ مرد است

و «جـاذبه»

قدرت زن

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

 

اشعار جالب برای بزرگداشت روز زن

در آستانهٔ روز زن، ﺗﻘﺪﯾﻢ به همه ي زنان ایران زمین

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺠﻮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺻﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻄﯿﻒ؛ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻻﻟﻪ ﺯﺍﺭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ؛ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ؛ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺯ؛ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺭ ﯾﮑﺪﻝ؛ ﯾﮏ ﺷﻔﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺲ ﺧﻮﺵ؛ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺐ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﻧﺼﯿﺐ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﺪﺍ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺷﻔﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﻮﺭﻫﺎ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎﻥ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

ایده و پیشنهاد جالب برای خرید هدیه روز مادر

 

1- طلا هدیه اي مناسب برای روز زن

 

هدیه روز مادراین طلا چه که بر سر دل بانوان سرزمینم نمی آورد؟ اگر به این فکر میکنید که سنگ تمام بگذارید و پرچم خودرا بر قله های افتخار خانواده با اقتدار بر زمین بکوبید، طلا بهترین گزینه است.البته اگر میخواهید لذت کوبیدن پرچم نصیبتان شود باید سر کیسه را مقداری شل کنید.

 

فرقی هم نمیکند که طلای طلایی یا طلای سفید باشد. از شوخی نیز که بگذریم طلا، هم یک کادوی کاربردی برای روز مادر است و هم ارزش مادی مناسبی دارد. درکنار تمام این‌ها باید از خواص فلز طلا برای زنان نیز یادی بکنیم.

 

طلا در بین تمام فلزات بهترین گزینه برای سلامت بانوان است. ضمناً می توانید در محدوده های قیمتی مختلفی طلا تهیه کنید و همچنین در مناسبت های بعدی می توانید انها را کامل تر کنید.

 

2- خرید عطر برای هدیه روز مادر و روز زن

عطر یکی از گزینه هایی است که به شخصه اعتقاد شگفت انگیزی به آن دارم و بشما نیز پیشنهاد می کنم. البته پیشنهاد می کنم برای انتخاب آن وقت و عشق بگذارید و از نظرات یکی از اطرافیانتان که از رایحه ها سر در می آورد نیز در خرید عطر کمک بگیرید. خرید عطر زنانه برای بانوان و مادرانی که زیبایی و آراستگی برای انها اهمیت دارد می تواند بهترین گزینه باشد.

 

عطر اگر به درستی و بر طبق سلیقه فرد انتخاب شود می تواند به قلب نفوذ کند و تا ابد در ذهن و وجود باقی بماند. پیشنهاد می کنیم اگر قصد خرید عطر دارید اولویت خودرا بر عطر هایی قرار دهید که ظاهر زیبایی نیز دارند. برای خرید عطر نیز می توانید در محدوده های قیمتی متفاوتی به انتخاب بپردازید.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

3- ساعت مچی زنانه / انتخابی شیک برای روز مادر و روز زن

ساعت برای بعضی افراد یکی از اکسسوری هایی است که اگر روزی یک مدل ازآن را بر دست نکنند احساس خوبی نخواهند داشت. برخی از افراد دیوانه وار عاشق ساعت ها هستند و عده اي نیز به آن تنها به چشم یک اکسسوری تزئیناتی زیبا برای مجالس و مهمانی های خاص نگاه می کنند و این نکته اي است که مشخص می کند باید کدام نوع و سبک از ساعت ها را برای خرید هدیه روز زن درنظر بگیرید.

 

البته افرادی هم هستند که این دو را از هم جداسازی کرده اند و برای هر استفاده و هر مکانی ساعت مخصوص خودرا دارند. در هر صورت ساعت گزینه اي است که در اکثر موارد نتیجه اي مثبت رقم میزند و شما را برنده بازی می کند. اگر شخصی که قصد دادن هدیه به وی را دارید به روزتر است و با تکنولوژی سرکار دارد می توانید از گزینه جذاب ساعت های هوشمند نیز استفاده کنید.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

4- کارت هدیه – حق انتخاب را هدیه دهید

خوب اگر قصد دارید پول نقد کادو بدهید بهترین کاری که از دستتان بر می‌آید این است که سلیقه داشته باشید و به اصطلاح تمیز کار کنید. یک کارت هدیه بعنوان هدیه برای روز مادر و یا روز زن می تواند هم جنبه مالی و هم بعد روانی خوبی داشته باشد. با اعطای کارت هدیه در واقع شما هم مادیات را هدیه داده اید و هم حق انتخاب بطرف مقابل خود هدیه کرده‌اید.

 

این نکته برای بیشتر بانوان نکته بسیار مهمی است. البته اگر میخواهید تنبل و سهل انگار درنظر گرفته نشوید قید پاکت پول را بزنید و سعی کنید که حتماً از کارت هدیه استفاده کنید. می توانید بر روی کارت هدیه نیز جمله اي به سلیقه خود درج کنید. «خواهش می کنیم دراین قسمت به شدت احتیاط کنید».

 

5- بلوز زنانه و شومیز

انتخابی متفاوت، زیبا و کاربردی در پیش رو دارید، اگر به بلوز زنانه و شومیز فکر کنید. خوب طبیعی است که هر شخصی از لباس خوشش می‌آید. فقط باید کمی با سلیقه مادر یا همسر خود آشنا باشید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. می توانید درکنار آن از اقلام آرایشی نیز استفاده کنید تا کادوی شما از تنوع بسیار خوبی برخوردار شود و با اینکار آنرا کامل تر کنید.

 

6- کالاهای برقی برای زیبایی موی سر

و آخرین گزینه مناسبی که ما دراین پست بشما پیشنهاد می کنیم، وسیله های برقی مراقبت و زیبایی مو می باشد. امتیاز این دسته از کادو ها تنوع آن است. می توانید هر یک از محصولات برقی مانند اتومو، سشوار، سشوار چرخشی، برس سشواری، فرکننده های اتوماتیک، بابلیس، برس های حرارتی و دیگر محصولات مرتبط با این کالاها را تهیه کرده و بعنوان کادوی روز مادر و روز زن هدیه بدهید.

 

دراین محصولات نیز هم تنوع قیمتی فراوانی وجوددارد، و هم تنوع محصولات بیداد می کند. بنابر این نیاز شخص مورد نظر را درنظر بگیرید و با توجه به آن اقدام به خرید کنید. دلیل آن هم این است که برای مثال، دو شماره دستگاه فرکننده اتوماتیک طبق معمول به درد کسی نمی‌خورد.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

ایده‌ های جذاب به روش تکنولوژی برای هدیه روز مادر

 

1-. قاب عکس دیجیتال

برای همه ما دیدن عکس ها و مرور خاطراتی که با آن‌ها داشته‌ایم همیشه لذت بخش بوده است. شما هم میتوانید با تهیه کردن یک قاب عکس دیجیتال لذت مرور همیشگی عکس‌ها و خاطرات شیرین آن‌رابه مادر یا همسر خود هدیه دهید. قیمت قاب عکس‌های دیجیتال چیزی حدود 300 تا 400 هزار تومان است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

2- اتومبیل‌ ظرفشویی

بانوان زیادی از شستن ظرف‌ها گلایه دارند و آن‌را کاری بیهوده و تکراری میدانند. پس با این حساب خرید یک خودرو ظرفشویی شیک ودر عین حال جدید می تواند بانوی منزل شما را بسیار خوشحال کند. درنظر داشته باشید ماشینی تهیه کنید که تا حد امکان از فناوری‌های جدید در آن استفاده شده باشد تا بهترین خرید را انجام داده باشید.

 

البته توجه به میزان مصرف و تعداد اعضای خانواده هم بسیار مهم و ضروری می نماید. قیمت اتومبیل ظرفشویی از حدود 3 میلیون تومان شروع میشود و تا 5.5 میلیون تومان نوسان دارد که آن هم بستگی به سال تولید و فناوری موجود در آن دارد.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

3ـ دستگاه فشارسنج دیجیتال

اگربه دنبال هدیه‌اي کاربردی برای مادر خود هستید از دستگاه فشار سنج دیجیتال غافل نشوید. دیگر زمان کار با فشار سنج‌های قدیمی به اتمام رسیده و با خرید فشار سنج دیجیتال میتوانید از پیشرفت تکنولوژی بهره ببرید ودر عین حال با خیالی آسوده فشار خون عزیزان خودرا بگیرید. قیمت دستگاه فشار سنج دیجیتال با توجه به کارایی و فناوری موجود در آن بین 300 تا 500 هزار تومان در نوسان است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

4ـ دستگاه تصفیه هوا

هوا، ماده‌اي گرانبهاست که دائما در حال تنفس آن هستیم و با توجه به افزایش آلودگی هوا باید بیشتر مراقب هوایی که تنفس میکنیم باشیم، خوشبختانه مثل همیشه تکنولوژی به کمک ما آمده و این مشکل را تا حدودی رفع کرده است. حتماً می‌پرسید چطور؟ پاسخ شما این است، دستگاه تصفیه هوا. شما با تهیه دستگاه تصفیه هوا می توانید هوایی تازه به اعضای خانواده خود هدیه دهید و نفسشان را تازه کنید. قیمت این هوای تازه هم از حدود 700 هزار تومان شروع می شود و تا حدود 3 میلیون تومان در نوسان است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

5- ترازوی دیجیتال

برکسی پوشیده نیست که تناسب اندام و داشتن وزنی ایده‌ال برای خانم ها بسیار مهم است. با این حساب چه فرصتی بهتر از این که از فناوری‌های جدید بهره بگیریم و ترازویی دیجیتالی برای همسر عزیزتر از جان‌تان تهیه کنید تا با هر بار استفاده ازآن به یاد شما بیفتد و سریع تر به وزن ایده‌آ‌ل برسد، این هم جادوی عشق دیگر چه میشود کرد! قیمت ترازوی دیجیتال از حدود ۳۰ هزار تومان شروع و به حدود ۶۰۰ هزار تومان هم می رسد.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

6- لوازم مدرن ورزشی

با ماشینی شدن زندگی امروزی تمایل مردم برای ورزش کردن هم بیشتر شده است. این مسئله در بین خانم ها بیشتر طرفدار دارد به خصوص این که بانوان تناسب اندام برایشان اهمیت بیشتری دارد. بدیهی است هرکاری ابزاری مورد نیاز خودرا طلب میکند و داشتن وسائل ورزشی پیشرفته و مجهز هم از این قائده مستثنی نیست.

 

لوازم‌های ورزشی دیجیتال زیادی را در بازار شاهد هستیم، از تردمیل گرفته تا مچ‌بندهای هوشمند که هم زمان ضربان قلب و فشار خون شما را نشان میدهند گزینه مناسبی برای هدیه روز مادر به‌حساب می آیند. این لوازم مدرن ورزشی از 300 هزار تومان به بالا در بازار پیدا می شوند.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

7- گوشی هوشمند

اگر قصد هدیه گوشی هوشمند به عزیز خود دارید از دو یا سه هفته قبل به صورت نامحسوس سعی کنید سلیقه وی را دراین زمینه جویا شوید تا آسان‌تر گوشی باب میل وی خریداری کنید. هزینه‌اي که برای خرید گوشی باید درنظر بگیرید از 800 هزار تومان به بالا است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

8ـ گل، گل، گل

از خرید گل غافل نشوید. به جرات میتوان گفت بانویی را نمیتوان پیدا کرد که گل دوست نداشته باشد. شاید بگویید قصد خرید کادویی دیجیتالی دارید پس گل نمی تواند نقشی داشته باشد. سخت در اشتباه هستید پاسخ شما دو جواب دارد. اول این که هر کادویی که تهیه کنید میتوانید در کنارش شاخه گلی هم به عزیز دل‌تان هدیه دهید و پاسخ دوم این که فناوری آنقدر پیشرفت کرده است که می توانید گلهای دیجیتال خریداری کنید.

 

تعجب نکنید گلهای دیجیتالی که که دارای ریموت هستند که رنگ آنرا میتوان تغییر داد و میزان نور آن‌ها را میتوان کم یا زیاد کرد بدون اینکه نیاز به نگه داری خاصی داشته باشند. قیمت این نوع گل‌‌های دیجیتالی هم از 50 هزار تا 20 هزار تومان متغییر است. پس گل را فراموش نکنید.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

9ـ گجت‌ های آشپزخانه

درست است که زندگی ماشینی امروزی دغدغه‌های ‌خاص خودرا دارد ولی باید قبول کرد ورود تکنولوژی به آشپزخانه‌ها هم کمک شایانی به بانوان در انجام کارهای روزمره دارد. گوشت‌کوب‌برقی، خرد‌کن، غذاساز را میتوان از تجهیزات مدرنی دانست که زمان زیادی را برای بانوی منزل صرفه جویی می کنند. برای خرید هر کدام از این گجت‌ها نیاز به صرف هزینه زیادی نیست. قیمت این نوع محصولات از حدود ۱۵۰ هزار تومان شروع می شود که با توجه به گستردگی نوع محصول و شرکت تولید کننده آن متغییر است.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

10- کارت هدیه

اگر تمام مطلب بالا را با ما همراه بودید ودر انتها بازهم نتوانستید گزینه‌اي را برای خرید انتخاب کنید هیچ نگران نباشید زیرا فناوری این جا هم به کمک شما آمده تا در نهایت بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید. اگر گزینه خاصی مد نظرتان نیست بهتر است خرید رابه عهده عزیز خود گذاشته و علاوه بر هدیه‌اي که به او میدهید لذت خرید را هم به وی هدیه دهید.

 

با اینکار مطمئن خواهید شد همسر یا مادرتان چیزی را تهیه خواهد کرد که صد در صد طبق میل خودش است و از طرفی شما هم از سردرگمی در خرید آسوده میشوید.در پایان امیدواریم با الهام گرفتن از ایده‌هایی که در سایت پارس ناز به آن‌ها اشاره کردیم خریدی آسان و شیک ودر عین‌حال دلپذیر داشته باشید و دل همسر یا مادر عزیزتر از جان خودرا شاد کنید. پیشاپیش هم روز مادر و زن رابه تمامی بانوان سرزمینمان شادباش میگوییم.

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

اس ام اس ولادت حضرت فاطمه «س» و روز مادر

باز از چمن داور، یک غنچه نمایان شد

از یمن قدوم او عالم همه بستان شد برخیز نما شادی، ایام سرور آمد 

چون باز دری بر خلق از روضه ي رضوان شد

.

.

میلاد اس ام اس ولادت حضرت فاطمه و روز مادر عالم شده خوشبو از گلشن خدیجه 

خندد گل محمد در دامن خدیجه آنان که دیده بستند از خدمت خدیجه 

کی می توان ببینند این عزت خدیجه 

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

 

دوش از سرور غیبم *

بر گوش دل ندا شد گفتا زجای برخیز، *

عالم پر از صفا شد ظاهر فروغ زهرا «س» **

**از بیت مصطفی شد**

.

.

سرای احمد امشب رشک طور است

زمین و آسمان غرق سرور است نهد پا در جهان دخت محمد «ص»

به راهش از جهان گلریز حور است

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

 

مادر ، تک واژه اي ست زیب

مادر ، عین زیبایی ست و البته که زیباتر از زیبایی چیزی نیست

قلب بزرگ خدا در سینه ي مادران می‌تپد

مادر ، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا

آن گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد

.

.

میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول،

بانوی ملکوت و جبروت،

حضرت صدیقه طاهره «س» گرامی باد.

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

 

السلام اي درخت نور بر تنت همیشه رخت نور

اي الهه وفا و عشق اي تو خوبی و صفا و عشق

پاکی از وجود پاک توست عشق قلب سینه چاک توست

**روز مادر مبارک**

.

.

عالم شده خوشبو از گلشن خدیجه

خندد گل محمد در دامن خدیجه

آنان که دیده بستند از خدمت خدیجه

کی می توان ببینند این عزت خدیجه

میلاد دختر نبوت، همسر ولایت ، مادر امامت

**بر شما خجسته باد**

 

نوشته عاشقانه تبریک روز زن | ایده و خرید هدیه برای روز مادر (پاک ترین عشق دنیا)

 

رسول االله را باشد دو قرآن صامت و ناطق

کتابِ صامتش قرآنِ کتاب دیگرش زهرا

سلام هر زن آزادهِ و هر مرد آزادهِ

بر آن بانو که باشد در ولایتِ رهبرش زهرا

میلاد حضرت فاطمه «س» خجسته باد

*روز مادر مبارک*

 

مطالب مرتبط :

کاملترین اس ام اس های روز مادر ، روز زن

انشا روز مادر | بهترین انشاء برای تبریک روز مادر و روز زن +عکس

اس ام اس و عکس پروفایل روز مادر |زیباترین اشعار و جملات تبریک روز مادر

45 عکس پروفایل تبریک روز مادر |زیباترین عکس نوشته تبریک روز مادر «سری جدید»

متن و عکس نوشته های غمناک برای مادران فوت شده

روز زن و مادر سال 96 |تاریخ دقیق روز زن و مادر سال 96 چه روزی است؟

جدیدترین اس ام اس تبریک روز مادر و همسر ، روز زن

درباره تاریخچه روز مادر ، روز زن

 

 

برچسب‌ها: