پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی

در این مطلب با بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی آشنا خواهید شد. بازی هایی که در حال فراموش شدن هستند.

 

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی

بیش از ۵۰۰ نوع بازی بومی، محلی در ایران وجود دارد. تصاویری از بازی خروس‌گیری، خروس‌جنگی، هفت‌سنگ، طناب‌کشی، “یک قل دو قل” و برخی از دیگر بازی‌های بومی، محلی ایران را در ادامه مطلب ببینید.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبازی محلی “خروس‌گیری” در لرستان که در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شده است.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبه گفته رئیس “فدراسیون ورزش‌های روستایی و بومی و محلی”، ورزش‌های سنتی و بازی‌های محلی “میراث ناملموس فرهنگی ایران” هستند.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبازی “هفت‌سنگ” در جشنواره بازی‌های بومی و محلی خراسان شمالی.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیآن‌طور که رئیس “فدراسیون ورزش‌های روستایی و بومی و محلی” گفته برای ثبت بین‌المللی بازی‌های محلی محدودیت وجود دارد و هر کشور در سال می‌تواند تنها یک بازی را به ثبت برساند.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیجشنواره بازی‌های روستایی و بومی محلی در مهرستان.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی“طناب‌کشی” در جشنواره بازی‌های بومی و محلی خراسان شمالی.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبه گفته برخی جامعه‌شناسان؛ بازی برای بزرگسالان نه فقط برای سرگرمی بلکه از لحاظ تحرک بدنی و تمرین نظم و تلاش برای پیروزی اهمیت دارد.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیجشنواره باز‌ی‌های بومی و محلی در شهر ابیانه.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیجشنواره بازی‌های بومی محلی با اسب در کردستان.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبازی “الختر” یا “خروس‌جنگی” بانوان.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبازی‌های بومی و محلی بانوان در نوشهر.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبازی “حمل تشت آب بدون دست” در روستای یخکش.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیجشنواره بازی‌های بومی محلی بانوان شیراز.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی“لی‌لی” در جشنواره بازی‌های بومی محلی بانوان شیراز.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانی“یک قل دو قل” در کردستان.

نگاهی به بازی های محلی و بومی اصیل ایرانیبه گفته رییس فدراسیون “ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی ایران”، بیل‌گردانی نیز از جمله بازی‌های محلی است.

 

 

لوازم آرایشی