پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

نگاهی به علم شخصیت شناسی در افراد

نگاهی به علم شخصیت شناسی در افراد

نگاهی به علم شخصیت شناسی در افراد 

کلمه شخصیت بطور روزمره در همه ی جا کاربردهای زیادی دارد. آیا شـما فکر کرده‌اید کـه معنی این کلمه چیست؟ شخصیت شناسی بـه چـه معناست؟ شخصیت دقیقا چـه چیزی اسـت؟ درک دقیق و درست شخصیت چگونه می تواند بینش عمیقی در مورد احساساتتان فراهم کند؟

 

شخصیت همان چیزی اسـت کـه عده اي از افراد آنرا توصیف میکنند اما هنوز بیشتر مردم درک کاملی از مطالعات علمی انجام شده در مورد شخصیت ندارند. این شخصیت منحصر بـه فرد شماست کـه شـما را می‌سازد و بر روی روابط و روش زندگی‌تان تاثیر میگذارد. روانشناسی شخصیت یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین

 

شاخه‌هاي روانشناسی اسـت. روانشناسان تلاش میکنند درک درستی از نحوه توسعه شخصیت و نیز تاثیر آن بر روی رفتار و افکار انسان‌ها داشته باشند. این ناحیه از روانشناسی، بـه دنبال درک شخصیت اسـت و تلاش میکند متنوع بودن آن در بین افراد مختلف را بیابد. روانشناسان هم چنین اختلالات رفتاری را تشخیص داده و درمان می کنند. این اختلالات می تواند با زندگی روزمره افراد تداخل داشته باشد.

 

شخصیت چیست؟
شـما چـه کسی هستید؟ چـه چیزی باعث ساخت افکار و عقاید شـما شده اسـت؟ قطعا فاکتورهای زیادی در ایجاد یک فرد و رفتارهای او دخیل اسـت. عده اي از موارد شامل ژنتیک، نحوه رشد و تربیت فرد و تجربیاتی اسـت کـه در زندگی بـه دست می‌آورد. بیشتر افراد بر این باورند چیزی کـه باعث ایجاد یک شخصیت منحصر بـه فرد می شود

 

الگوهای خاص افکار، احساسات و رفتارهایی اسـت کـه شخصیت وی را تشکیل میدهد. اگر چـه تعریف واحدی برای شخصیت وجود ندارد اما اغلب این مورد را بعنوان چیزی می‌شناسند کـه در فرد رشد و ظهور می کند ودر ادامه زندگی همراه او خواهد بود.

 

بهمین خاطر شخصیت را در برگیرنده تمامی افکارها، الگوهای رفتاری و تعاملات اجتماعی می دانند کـه می تواند بر روی بینش فرد در مورد خودش و اعتقاداتی کـه در مورد دیگران و دنیای اطراف دارد تاثیر بگذارد. درک شخصیت بـه روانشناسان اجازه می دهد نحوه پاسخگویی افراد بـه موقعیت‌هاي خاص و کارهایی کـه دوست دارند

 

انجام دهند را پیشبینی نمایند. برای این کـه بفهمیم دانشمندان و روانشناسان چگونه روانشناسی شخصیت را مورد مطالعه قرار می دهند، باید تئوری‌هاي مهم و تاثیر گذاری کـه در حوره شخصیت وجوددارد را یاد بگیریم.

 

روانشناسان چگونه در مورد شخصیت فکر می کنند؟
تئوری‌هاي مختلفی برای توصیف جنبه‌هاي متعدد شخصیت ظهور کرده اسـت. عده اي از تئوری‌ها بر روی توضیح نحوه توسعه شخصیت تمرکز میکنند. این در حالیست کـه عده اي از نظریه‌ها در مورد تفاوت‌هاي فردی در شخصیت نگران هستند.

 

شخصیت طبق معمول از نظر صفات توصیف میشوند:
نظریه صفات شخصیتی در مرکز ایده اي قرار دارد کـه در آن شخصیت از طیف وسیعی از صفات تشکیل شده اسـت. نظریه‌هاي مختلف در طول سالها تلاش کرده اند بـه دقت تشخیص دهند کـه چـه صفاتی میتواند نقش کلیدی در شخصیت انسان بازی کند و تعداد کل صفات شخصیتی رابا استفاده ازآن تعیین نمایند.

 

روان شناس گوردون آلپورت یکی از نخستین افرادی بود کـه بـه توصیف شخصیت از نظر صفات پرداخت. دراین چشم انداز هدفمند، او پیشنهاد کرد کـه صفات شخصیتی متعددی وجوددارد. صفات مشترک همان‌هایي هستند کـه توسط بیشتر افراد دریک فرهنگ خاص بـه اشتراک گذاشته میشوند.

 

دراین میان، صفات مرکزی همان صفاتی هستند کـه شخصیت یک فرد را تشکیل می دهند. صفات کاردینال صفت‌هایي هستند کـه بسیار برجسته‌اند و افراد بر اساس این صفات شناخته می شوند. بعنوان مثال مادر ترزا بخاطر انجام کارهای خیرخواهانه در بین افراد معروف و شناخته شده بود.

 

اگر چـه آلپورت پیشنهاد می کند کـه بیش از ۴۰۰۰ صفت فردی وجوددارد، روان شناس دیگری بنام ریموند کتل بـه این نتیجه رسیده اسـت کـه این صفات بیشتر از ۱۶ مورد نیستند. این روان شناس بر این باور بود کـه صفاتی دراین طیف وجوددارد. بعد ها روانشناسی بنام هانس آیزنک این فهرست را باریک تر کرد

 

و بـه این نتیجه رسید کـه صفات شخصیتی انسان‌ها در سه گروه اصلی جای میگیرد. این سه گروه شامل برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی گرایی اسـت. نظریه پنج صفت مهم، یکی از محبوب ترین نظریه‌هایي اسـت کـه امروزه مورد قبول بیشتر روانشناسان اسـت. این نظریه بیان می کند کـه شخصیت انسان‌ها

 

از ۵ بعد شخصیتی گسترده تشکیل شده اسـت. این بعد ها شامل برون گرایی، توافق پذیری،وظیفه مداری، روان رنجوری و گشودگی اسـت. هر صفت بعنوان یک طیف گسترده درنظر گرفته می شود و شخصیت هر فردی بر روی این طیف قرار می گیرد. بعنوان مثال شـما ممکن اسـت برونگرایی ،

 

وظیفه مداری و توافق پذیری زیادی داشته باشید اما برای صفاتی هم چون روان رنجوری و گشودگی جایی در اواسط طیف قرار بگیرید.عده اي از نظریه‌ها بر روی نحوه تغییر و توسعه شخصیت در طول زندگی انسان‌ها تمرکز دارند:

 

نظریه فروید در مورد رشد روانی انسان‌ها یکی از نظریه‌هاي شخصیتی محبوبی اسـت کـه دراین مورد وجوددارد اما یکی از بحث برانگیزترین موارد نیز هست. بر اساس نظریه فروید، کودکان از طریق یکسری مراحل توسعه شخصیتی رشد و نمو پیدا میکنند. در هر مرحله،انرژی لیبیدویی

 

یا نیرویی کـه رفتارهای انسان را تحریک می کنند بر روی ناحیه شهوانی خاصی تمرکز دارد. تکمیل موفقیت آمیز هر مرحله باعث میشود فرد وارد مرحله بعدی توسعه شود اما شکست دریک مرحله خاص میتواند بـه تمرکز منجر شود و همین امر ممکن اسـت بر روی شخصیت فرد در بزرگسالی تاثیر بگذارد.

 

روان شناس دیگری بنام اریک اریکسون یکسری از هشت مرحله روانی را توضیح میدهد کـه افراد در طول زندگی خود آنرا تجربه میکنند. هر مرحله نقش مهمی در توسعه شخصیت و مهارت‌هاي روانی انسان بازی می کند. در طول هر مرحله، فرد با موقعیت‌هاي حیاتی توسعه‌اي روبه‌رو میشود

 

کـه بعنوان نقطه تبدیل در توسعه عمل خواهد کرد. اریکسون در مورد نحوه تاثیر تعاملات اجتماعی بر روی توسعه شخصیت فرد نیز علاقه مند بود. تکمیل موفقیت آمیز هر مرحله منجر بـه توسعه شخصیت سالمی خواهد شد. در حالی‌کـه نظریه فروید پیشنهاد میکرد کـه شخصیت در درجه اول در مراحل اولیه شکل می گیرد اما اریکسون بر این باور بود کـه شخصیت انسان در طول زندگی فرد توسعه پیدا کرده و رشد میکند.

 

شخصیت چگونه مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد؟
برای اندازه گیری و مطالعه شخصیت انسان‌ها، روانشناسان تعدادی تست شخصیتی توسعه داده اند. اکثریت قریب بـه اتفاق این تست‌ها، با تنظیمات متعددی بکار میروند. عده اي از تست‌ها نیز ممکن اسـت برای کمک بـه یادگیری بیشتر افراد در مورد جنبه‌هاي متفاوت شخصیتشان مورد استفاده قرار گیرند یا ازآن برای غربالگری و محاسبه بـه هنگام تشخیص انواع مختلفی از اختلالات شخصیتی استفاده شود.

 

خوشبختانه شـما میتوانید طیف وسیعی از تست‌هاي شخصیتی رابه صورت آنلاین دریافت کنید. بیشتر این تست‌ها برای اشکار کردن خود واقعی شـما بکار می روند. این در حالیست کـه عده اي از تست هاي موجود تنها جنبه سرگرمی دارند و نمی توان زیاد بـه آن‌ها اعتماد کرد. بعنوان مثال ممکن اسـت

 

سوالات آنلاینی را پیدا کنید کـه برون گرا یا درون گرا بودن شـما را تشخیص میدهد. داشتن چنین اطلاعاتی می تواند بـه درک بهتر شخصیت کمک کند و شـما رابه مسیر درست هدایت نماید. نکته کلیدی این اسـت کـه باید بخاطر داشته باشید هرگونه محاسبه کـه بـه صورت آنلاین انجام میشود

 

باید بـه درستی انتخاب گردد. این ابزارهای آموزنده میتواند جنبه سرگرمی داشته باشد ودر عده اي از موارد بینش خوبی ارائه نکند. بهمین خاطر باید از متخصصان این رشته برای تعیین شخصیت استفاده شود.

 

سخن نهایی:
همان طور کـه بیان کردیم شخصیت طیف وسیعی دارد کـه تقریباً همه ی جوانب زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. روش‌هاي متعددی هم چون تمرکز کردن بر روی صفات فردی یا نگاه کردن بـه مراحل توسعه اي متفاوت برای درک شخصیت وجوددارد.

 

روانشناسان نه تنها در مورد درک صحیح شخصیت طبیعی انسان‌ها علاقه مند و مشتاق هستند بلکه تلاش میکنند اختلالات شخصیتی را تشخیص دهند کـه ممکن اسـت در تمامی جنبه‌هاي زندگی هم چون مدرسه، کار، روابط و سایر بخش‌ها تاثیر گذار باشد. روانشاسان با تشخیص چنین مشکلاتی می توانند بـه افراد کمک کنند مهارت‌هایي را برای مقابله و مدیریت شرایط توسعه دهند.

 

 

Loading...
شب زفاف این خواهران و برادران در یک اتاق + عکس و خبرهای عجیب
شب زفاف این خواهران و برادران در یک اتاق + عکس و خبرهای عجیب
مشاهده بیشتر