پارس ناز پورتال

تبلیغات

هزینه خانواده در کدام شهرها بیشتر است؟

هزینه خانواده در کدام شهرها بیشتر است؟

هزینه خانواده در کدام شهرها بیشتر است؟ 

خانواده شما برای هزینه یک ماه باید چه میزان پول کنار بگذارد تا مخارج تامین گردد. آیا می دانستید زندگی در تهران سالانه 37 میلیون تومان مخارج دارد؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پرهزینه ترین خانواده‌های ایرانی در تهران زندگی می‌کنند.

 

اطلاعات منتشر شده در سایت مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ به طور میانگین هر خانوار شهری ایرانی ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان هزینه صرف کالاها و خدمات مصرفی خود کرده است. درآمد هرخانوار شهری ایرانی نیز به طور میانگین ۲۷ میلیون و ۸۷۸ هزار تومان بوده است.

 

 پرهزینه‌ترین خانوارهای ایرانی به ترتیب در ۳ استان تهران، چهارمحال بختیاری و اصفهان زندگی می‌کنند.به طور میانگین هزینه هر خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۷ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، هر خانوار چهارمحالی ۲۹ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان و هر خانوار اصفهانی ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان بوده است.

هزینه خانواده در کدام شهرها بیشتر است؟