پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

همسریابی اینترنتی ناهنجاری اجتماعی جامعه امروزی

همسریابی اینترنتی ناهنجاری اجتماعی جامعه امروزی

همسریابی اینترنتی ناهنجاری اجتماعی جامعه امروزی 

ازدواج اینترنتی این روزها در سراسر دنیا طرفداران خاص خود را دارد و در ایران نیز به رعایت بعضی از قوانین و ضوابط این ازدواج ها انجام مي گردد. تحلیل ارتباطات در فضای مجازی علی الخصوص در سایت هاي اینترنتی همسریابی باعث مي شود که این آشنایی مبتنی بر احساسات، غیر واقع بینی و نیز حتی بدون قصد ازدواج در فضای مجازی صورت پذیرد.

 

مرکز پژوهشی آرا در کتاب گزارش راهبری بازخوانی مسئله محور شیوه‌هاي همسریابی و همسرگزینی با نگاهی بر سایت هاي همسریابی اینترنتی به بررسی آسیب‌هاي همسریابی در سایت‌هاي اینترنتی مي‌پردازد.در این کتاب آمده هست دختران و پسران با انگیزه‌هاي متفاوت عضو سایت‌هاي همسریابی مي‌شوند.

 

تصور مي‌شود بیشتر دخترانی که عضو این سایت‌ها مي‌شوند، دخترانی میباشند که؛ سنشان بالا رفته هست، خواستگارانی در محیط حقیقی نداشته اند، خواستگاران مطلوبی نداشته اند و یا بطور کلی موقعیت اجتماعی مناسبی نداشته اند ودر حالیکه تعداد دخترانی که از موقعیت اجتماعی بالا مثل تحصیلات تکمیلی و شغل مناسب برخوردار میباشند، کم نیست.

 

در فرهنگ و رسم ما توصیه ازدواج از طرف مردان داده مي‌شود، پس باید علت تمایل و عضو شدن پسران در این سایت‌ها با توجه نظر بیشتری بررسی شود، بیشتر پسرهایی که عضو این سایت‌ها مي‌شوند بخاطر دوستی سرگرمی فرار از تنهایی گفتگو با دختران آشنایی با جنس مخالف کنجکاوی لذت جنسی و … عضو این سایت‌ها مي‌شوند و درصد بسیار کمی از آن‌ها بخاطر پیدا کردن شریک زندگی و به قصد ازدواج وارد این سایت‌ها مي‌شوند.

 

در مجموع چنین مي‌توان بیان کرد که بیشتر دختران با هدف ازدواج به عضویت این سایت‎ها در مي‌آیند، اما درصد بسیار اندکی از پسران با قصد ازدواج وارد این سایت‎ها مي‌شوند.متاسفانه در این اساس بررسی هاي علمی اندکی بر میزان اثربخشی این سایت‌ها صورت گرفته هست، اما تحلیل این سایت‌ها حاکی از صدمات جدی و آسیب‌هاي خطرناکی برای جوانان و مخصوصا دختران که نوعا قربانی این روابط مي‌شوند را در پیش رو دارد.

 

آسیب‌هاي ارتباطی سایت‌هاي همسریابی اینترنتی

آسیب اول در فضای مجازی این هست که فرد خودش را به گونه اي که دوست دارد تعریف مي کند، در حالیکه واقعیت به گونه دیگریست. پس در فضای مجازی امکان ارتباط کامل وجود ندارد و پیام فیلتر مي شود. گاهی فرد تصور مي کند بر وضعیت مسلط هست. گاهی وارد ارتباط‌ جدی نمی‌شوند، گاهی طرف مقابل هوشمندانه ارتباط را هدایت مي کند و یا هر دو گرفتار مي شوند.

 

درواقع، فضای مجازی مکان مناسبی برای کسب شناخت کافی نیست چون جوانان در چنین فضایی خیلی زود از نظر احساسی درگیر مي شوند و خیلی از تفاوتها نادیده گرفته مي شود و از طرفی خیلی ها در اینترنت تمام حقیقت را بیان نمیکنند و تصویری از خود نشان مي دهند که با واقعیت فاصله زیادی دارد و هنگامی که فرد مقابل با حقیقت ماجرا روبرو مي شود از این ناحیه هم دچار مشکل خواهد شد.

 

 به گزارش پارس ناز دومین آسیب فضای مجازی این هست که ناخواسته توقع‌ها را پایین مي آورد. لذا موقعیت ها، فضا و جو بیش از هر چیز تأثیر مي گذارد. فرد فکر مي کند خودش تأثیرگذار هست، ولی واقعیت آن هست که موقعیت ها تعیین کننده اند. برای مثال؛ ممکن هست با فردی ارتباط‌ احساسی و عاطفی برقرار شود. در ابتدا تصور مي کند

 

که طرف مقابل تاکنون با کسی ارتباط نداشته هست، اما بعد مي بیند اینجور نبوده هست، لذا شروع به علت تراشی مي کند که مگر مي شود آدم، امروز فقط با یک نفر باشد؟

 

سومین آسیب موجود در فضای مجازی این هست که مسیر گزینه طبق روال رسم جامعه طی نمیشود و مقایسه اي وجود ندارد. در حالیکه در روش سنتی، مراحل گزینش و گزینش همسر طی مي‌شود، در واقع گزینه در فضای مجازی امکان مقایسه را مي گیرد. در حالیکه این فرد قرار هست اضافه بر این که همسر شود، عروس یا داماد خانواده و عضوی از خانواده و فامیل هم باشد؛ به همین علت باید توجه کرد.

 

 

Loading...
اندام جنسی این دختر زیبای مدل آمریکایی که دو واژن دارد باعث تعجب شد +عکس
اندام جنسی این دختر زیبای مدل آمریکایی که دو واژن دارد باعث تعجب شد +عکس
مشاهده بیشتر