پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تاثیر فوق العاده ورزش کردن در بهبود حافظه

تاثیر فوق العاده ورزش کردن در بهبود حافظه

تاثیر فوق العاده ورزش کردن در بهبود حافظه 

ورزش افزون بر تاثیرات بسیار مفیدی کـه روی سلامت کلی بدن دارد میتواند در بهبود حافظه و جلوگیري از فراموشی نیز کارساز باشد. محققان دانشگاه مک‌مستر طی آخرین تحقیق و آزمایشات خود دریافتند ورزش کردن حافظه را بهبود می‌بخشد.
محقان دانشگاه مک‌مستر علت دیگری برای انجام فعالیت ورزشی بـه مـا دادند. انجام تمرینات ورزشی از گریبانگیر شدن بـه فراموشی پیش گیری میکند.

 

این یافته‌ای هست کـه اخیرا از طریق دانشمندان دانشگاه مک‌مستر کانادا انجام شده هست و هرچند این تحقیق حاوی جوانانسالم بود، میتواند پیامدهای بزرگی برای افراد سالمند داشته باشد.در این مطالعه 95 فرد آزمایشی بـه مدت 6 هفته بـه سه گروه تقسیم شدند.

 

در این مدت، یک گروه هرروز تمرین ورزشی شدید، یک گروه هر دو تمرین ورزشی و تمرین شناختی و یک گروه هم هیچکدام را انجام نداد.وقتی پس از 6 هفته آزمایش شدند، اعضای دو گروه اول عملکرد بهتری را در یک کار مرتبط بـه حافظه نشان دادند، در حالی‌کـه اعضای گروه سوم از این کار بازماندند.

 

گفته میشود، افزون بر این، مشخص شد کـه افرادی کـه تمرین آمادگی جسمانی شدید را آزمودن کردند، بیشترین افزایش فاکتور مغزی نوروتروفیک «BDNF» داشته‌اند کـه پروتئینی هست کـه از رشد، عملکرد و بقای سلول‌هـای مغزی حمایت میکند.تیم تحقیقاتی تحت هدایت پروفسور “جنیفر هایز” در حال آماده آغاز بـه بررسی چگونگی تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه افراد سالمند می‌کند.

 

در حالی‌کـه این مطالعه مقدور هست حتی نتایج بیشتری برجای بگذارد، بعلت از دست دادن حافظه کـه در سنین پیری رخداد می‌افتد، مقدور هست کـه تقویت حافظه حاصل از ورزش با کاهش دسترسی بـه “BDNF” کـه بـه طور خودکار با افزایش سن کاهش می‌یابد، متوقف شود.
 

 

برچسب‌ها: