پارس ناز پورتال

تبلیغات

لزوم ورزش دانشجویان در فصل امتحانات ترم

لزوم ورزش دانشجویان در فصل امتحانات ترم

لزوم ورزش دانشجویان در فصل امتحانات ترم 

دانشجویان ممکن هست در روزهای عادی از تحصیل به ورزش کردن بپردازند اما باید بدانید که در اوقات امتحانات نباید ورزش را ترک کنید. متخصصان معتقدند که ترک کردن ورزش در زمان امتحانات یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دانش‌آموزان و دانشجویان هست.متخصصان ورزش معتقدند که ورزش میتواند بر سلامت ذهنی و کاهش استرس دانشجویان در زمان امتحانات تاثیر زیادی بگذارد.

 

 به گزارش پارس ناز یک متخصص ایرلندی در این باره میگوید زمانی که میبینم والدین در فصل امتحانات از فرزندان خود می خواهند که ورزش را کنار بگذارند بسیار ناراحت می شوم.آن‌ها فکر می کنند که بدین شکل فرزندان آن‌ها بیش‌تر درس میخوانند در حالی‌که میتوان در برنامه درسی جایی برای ورزش نیز در نظر گرفت. افراد جوان نیازمند تفریح و فعالیت میباشند.

 

انجام ورزش‌هاي فعال میتواند آن‌ها را در بهتر درس خواندن کمک کند. گرچه شرایط در حال بهتر شدن هست اما هنوز راه زیادی در پیش‌رو هست. در حال حاضر بیش‌تر بر روی ورزش‌هاي رقابتی تمرکز وجود دارد. می توان ورزش‌هایي هم‌چون یوگا را اکثر ترویج کرد که نقش مهمی در سلامتی دارند و باعث میشوند که فرد از نظر روانی و اجتماعی شرایط بهتری پیدا کند.
 

 

فروش دختران زیبا و جوان در بازار بلغارستان (عکس)
فروش دختران زیبا و جوان در بازار بلغارستان (عکس)
مشاهده بیشتر