پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

درست هست که آپارتمان جای خوبی برای ورزش کردن نیست اما بعضی از حرکات ورزشی خوب را مي توان در آن انجام داد. ورزش هایي میباشند که مي توانید با آرامش کامل در منزل خود انجام دهید. ورزش هاي شکم، بازو، ران و… مي توانید به اندام دلخواهتان تنها با بهره گیری از وسایلی چون صندلی، وزنه مچ پا و توپ پیلاتس در منزل برسید.

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

از وزنه مچ پا برای عضلات کفل و داخل ران بهره گیری کنید. با حالت چهار دست و پا شروع کنید. یکی از پاها را به پشت بلند کنید. این ورزش را در ۳ آلبوم ۱۰ تایی انجام دهید.

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

در این حرکت جهت داشتن تعادل صندلی را با دو دست نگه دارید. روی انگشت ها بایستید و زانوها را در جهت انگشت ها خم کنید. درست مانند حرکت پلیه در رقص باله و تا جایی که مي توانید در این حالت بمانید.

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

در این حرکت نیز از صندلی بهره گیری کنید. توپ پیلاتس را بین ران ها قرار دهید و پاها را ۹۰ درجه خم کنید. در همان بمانید و یک دقیقه توپ را با فشار پا به داخل و بیرون فشار دهید. این ورزش چربی هاي ران را مي سوزاند. برای انجام پیشرفته این ورزش پاشنه ها را بلند کنید و پاها را روز انگشتان قرار دهید.

این ورزش ها را به راحتی در آپارتمان انجام دهید

برای ورزش شکم از توپ پیلاتس بهره گیری کنید. به پشت دراز بکشید، توپ را زیر تیغه هاي شانه ها قرار دهید، زانوها را خم کنید و سر را روی زمین قرار دهید. با فشار آوردن به ماهیچه هاي شکم قسمت بالاتنه را مانند حرکت کرانچ بالا بیاورید.