پارس ناز پورتال

تبلیغات

وقتی کودکان نوپا پرخاشگری می کنند

وقتی کودکان نوپا پرخاشگری می کنند

وقتی کودکان نوپا پرخاشگری می کنند 

پرخاشگری خصوصیتی هست که در بین کودکان می‌توان کم و بیش دید حتی زمانی که کودک نوپا باشد نیز این رفتارها را خواهد داشت. 

 

معرفی رفتار
در حدود ۲۰ ماهگی (کمی زودتر یا کمی دیرتر)، متوجه رفتارهایی مثل هل دادن، مشت زدن و لگد زدن در کودک خواهید شد.این رفتارها معمولا زمانی اتفاق می افتند که وضعیت آن طور که کودک توقع دارد، پیش نمیرود.

 

دلیل رفتار
رفتار بی ادبانه کودک نوپای شما در این مرحله از رشد کاملا طبیعی و نرمال هست. کودک در این مرحله شروع به ثابت استقلال خود میکند.این نوع رفتار تنها روشی هست که کودک برای مقابله با سرخوردگی می شناسد.اضافه بر این، نظارت ضعیف تکانه اي، ناتوانی در پیش بینی عواقب اعمالی که انجام میدهد و کنجکاوی در مورد دلیل و معلول از دلایل دیگری میباشند که آتش جنگ را شعله ور می‌کنند.

 

انچه باید بدانید
صرف نظر از این که رفتار کودک چگونه به نظر میرسد، این رفتار پرخاشگرانه از روی بدخواهی کودک نیست. کودکان نوپا به طور کلی در مورد احساسات و عواطف دیگران ناآگاه میباشند، آن ها راه بهتری نمی شناسند.با این حال به محض این که احساس کردید رفتار پرخاشگرانه کودک شدت یافته هست، حتما با دکتر کودک مشورت کنید.

 

برخورد مناسب
دفعه بعدی که کودک همبازی اش را با مشت یا لگد زد، اقدامات زیر را انجام دهید:در قدم اول از سلامت قربانی اطمینان حاصل کنید و اگر لازم هست وی را در آغوش بگیرید و نوازش کنید. در قدم بعدی، کودک را به گوشه اي ببرید و به طور مختصر برایش توضیح دهید که رفتارش اشتباه بوده هست. با صدای آرام اما محکم و جدی به کودک بگویید: «وقتی دوستت را میزنی، او دردش می‌گیرد، به همین خاطر ما نباید هیچ کس را بزنیم.»

 

به کودک هشدار دهید که در صورت تکرار رفتارش باید انتظار عواقب آن را داشته باشد و در صورت تکرار رفتار توسط کودک، حتما به انچه گفته اید، عمل کنید. همراه کودک مشغول انجام فعالیت دیگری مثل درست کردن کاردستی یا یک میان وعده ساده شوید.

 

پیش گیری از رفتار
به رفتارهای مفید با جایزه، لبخند و یا آغوش پاداش دهید.اگر کودک فقط زمانی که رفتار بدی انجام می‌دهد، دقت شما را جلب کند، هیچ انگیزه اي برای تغییر نخواهد داشت.احساسات کودک را در قالب کلمات بیان کنید.

 

کودک را متوجه این موضوع کنید

در حالی‌که آسیب رساندن و زدن دیگران قابل قبول نیست اما تجربه احساسات و عواطف شدید مثل خشم و عصبانیت، سرخوردگی و ناامیدی، یا ناراحتی اشکالی ندارد.می‌توانید به کودک بگویید: «میدانم از این که نمی‌توانی با قطار بازی کنی، عصبانی هستی. عصبانی بودن هیچ اشکالی ندارد اما زدن دیگران قابل قبول نیست.»

 

انرژی مضاعف کودک را به سمت فعالیت هاي بی خطر مثل رقصیدن با موسیقی خوشحال، دویدن و بازی کردن در فضای باز هدایت کنید. حتما پیش از این که کودک بخواهد با همسالانش بازی کنید از این که مفید خوابیده و غذا خورده هست، اطمینان حاصل کنید و اگر در طول بازی متوجه نشانه هاي خستگی در کودک شدید، وی را از بازی خارج کنید.

 

نکته:
 به گزارش پارس ناز حتی کودکان نوپایی که از نظر اجتماعی بسیار سازگار میباشند هم ممکن هست در صورت خستگی یا گرسنگی نظارت خودشان را از دست بدهند. الگوی خوبی برای کودک باشید و به او نشان دهید چگونه ناسازگاری ها را با بهره گیری از کلمات و سازش و مسامحه حل و فصل می‌کنید.مهم ترین نکته اي که هیچگاه نباید

 

آن را از یاد ببرید این هست که به هیچ وجه کودک را نزنیدچگونه می‌توانید انتظار داشته باشید کودک یاد بگیرید که زدن بد هست در حالیکه خودتان اینکار را انجام می‌دهید؟