پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

درباره پرداخت افت قیمت خودرو هنگام تصادفات

درباره پرداخت افت قیمت خودرو هنگام تصادفات

درباره پرداخت افت قیمت خودرو هنگام تصادفات 

تصادفات اضافه بر اینکه منجر به ایجاد خسارت برای ماشین ها میشود، برای آن افت قیمت نیز به همراه خواهد داشت،قیمت خودروهای با بدنه صافکاری شده و موتور تصادفی پایین خواهد بود. یکی از مشکلاتی که در تصادفات رانندگی بروز می‌کند، تعیین پرداخت کننده خسارتی هست که از ناحیه افت قیمت اتومبیل ایجاد میشود؛ کارشناسان شورای حل اختلاف میگویند: مقصر حادثه باید افت قیمت اتومبیل را نیز پرداخت کند.

 

خسارت افت قیمت

در حالی‌که هرروز تصادفات متعددی در جای جای این کشور رخ میدهد که سطح قابل دقت آنها، خسارت بدنه ماشین هست، آسیب دیدگان برای فراهم سازی بخشی از این هزینه ها به شرکت هاي بیمه و محاکم مراجعه میکنند.سقف تعهدات بیمه بدنه مشخص هست و در بیمه نامه هر ماشین درج شده هست. با این حال شرکت بیمه،

 

فقط به میزان خسارت وارد شده به بدنه ماشین،‌ هزینه پرداخت می‌کند و در صورتی که افت قیمت شامل بیمه نامه نباشد، سهمی از کاهش قیمت، متوجه این شرکت ها نخواهد بود.مدیر روابط عمومی شورای حل اختلاف استان استان تهران، با بیان اینکه برای دریافت افت قیمت نیاز به دادخواست هست،‌ می‌گوید: خسارت دیده باید برای جبران افت قیمت، دادخواستی به شورای حل اختلاف ارایه کند.

 

وی، مبلغ قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف را تا ۵۰ میلیون ریال بیان میکند و ادامه میدهد: برای مازاد این مبلغ شورای حل اختلاف با رد کردن صلاحیت خود، پرونده را به محاکم عمومی ارسال میکند.علی اصغر مجتهدزاده تصریح می‌کند که تمامی افت قیمت ها بعد از ارایه دادخواست، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را نیز باید به همراه داشته باشد.

 

 به گزارش پارس ناز این کارشناس قضایی پرونده هاي مربوط به این موضوع را حقوقی دانسته و می افزاید: خسارات افت قیمت و یا خساراتی که بیش از تعهدات شرکت هاي بیمه گزار هست، از مقصر حادثه اخذ می‌شود.

 

 

گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X