پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم 

پوستری که روی آن عکس یک دختر مشاهده می شد ناگهان در زمان جنگ جهانی دوم به یک اسطوره بدل شد و همه جا منتشر گردید. شاید این پوستر را دیده باشید و تصور کنید، یک پوستر معمولی و عادی است، در حالی که این گونه نیست و در ورای آن داستانی نهفته شده و در سال ۱۹۴۲ میلادی به عنوان پوستر تبلیغاتی معروفی در جنگ دوم جهانی از آن استفاده می شد.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوماین پوستر عکسی از یک دختر بیست ساله آمریکایی است که دستمال قرمز رنگی را دور سرش پیچیده و در یک کارخانه وابسته به یکی از ایستگاه های هوایی آمریکا کار می کند. این عکس به شهرت زیادی دست یافت و روی جلد مجلات و روزنامه های بسیاری رفت تا جایی که (هوآرد میلر)

 

در سال ۱۹۴۳ میلادی با الهام گرفتن از آن به طراحی مشهورترین پوستر تبلیغاتی جنگ جهانی دوم پرداخت. هدف از طراحی این پوستر ترغیب زنان برای حضور در صنعت و استفاده از آنان در امور جنگ بود و به نوعی آنها را برای انجام کارهای مردانه تشویق می کرد.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوماز زمان جنگ جهانی دوم که مردها به جبهه رفتند زن ها مجبور شدند برای اداره امور خود و فرزندانشان وارد عرصه اقتصاد و صنعت شوند و کارهای مردانه را بر عهده گیرند. این روند، فشار زیادی بر زنان وارد کرد؛ زنانی که هم امور خانه و فرزندانشان را اداره می کردند و در غیبت مردان، بار اضافی کار بیرون از خانه را هم به دوش می کشیدند، سیاستی که در دوران جنگ اتخاذ شد تا زنان را بیشتر به کار گیرد.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دومدر یکی از آگهی های دولتی از زنان پرسیده شده بود: آیا می توانید از یک مخلوط کن برقی استفاده کنید؟! پس می توانید کار با یک مته برق را نیز بیاموزید. در همان سال، شخصیت رزی پرچ کن شکل گرفت تا راهی برای استفاده بیشتر آنان در صنعت باشد.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوماین پوستر در دهه هشتاد قرن بیستم بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و این بار روی آن شعار We can do it (ما می توانیم آن را انجام دهیم) به عنوان سمبل جنبش های زنان در آمریکا نقش بست.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دومدر همین زمان زنی به نام (جرالدین هوف دویل) ادعا کرد، تصویر روی پوستر الهام گرفته از چهره واقعی او در حال کار کردن در یک کارخانه جنگ جهانی دوم بوده است. این پوستر در سال ۱۹۹۴ روی جلد مجله اسمیت سونیان رفت و در سال ۱۹۹۹ میلادی هم شرکت پست آمریکا از تمبر آن رونمایی کرد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دومامروزه این عکس در سطح گسترده ای در آمریکا و حتی بر روی فنجان ها، یخچال ها و… مورد استفاده قرار می گیرد.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دومدر سال ۲۰۰۹ میلادی هم یک زن آمریکایی به نام (نعومی بارکر فریلی) ادعا کرد که تصویر رزی پرچ کن از روی چهره ی او طراحی شده است.
پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

 

 

Loading...
این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)
این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)
مشاهده بیشتر