پارس ناز پورتال

تبلیغات

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم 

پوستری کـه روی آن عکس یک دختر مشاهده می شد ناگهان در زمان جنگ جهانی دوم بـه یک اسطوره بدل شد و همه ی ی جا منتشر گردید. شاید این پوستر را دیده باشید و تصور کنید، یک پوستر معمولی و عادی است، در حالی کـه آن گونه نیست و در ورای آن داستانی نهفته شده و در سال ۱۹۴۲ میلادی بـه عنوان پوستر تبلیغاتی معروفی در جنگ دوم جهانی از آن استفاده می شد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

این پوستر عکسی از یک دختر بیست ساله آمریکایی است کـه دستمال قرمز رنگی را دور سرش پیچیده و در یک کارخانه وابسته بـه یکی از ایستگاه هـای هوایی ایالات امریکا کار می کند. این عکس بـه شهرت زیادی دست یافت و روی جلد مجلات و روزنامه هـای بسیاری رفت تا جایی کـه «هوآرد میلر»

 

در سال ۱۹۴۳ میلادی با الهام گرفتن از آن بـه طراحی معروف ترین پوستر تبلیغاتی جنگ جهانی دوم پرداخت. هدف از طراحی این پوستر ترغیب زنان برای حضور در صنعت و استفاده از آنان در امور جنگ بود و بـه نوعی آنها را برای انجام کارهای مردانه تشویق می‌کرد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

از زمان جنگ جهانی دوم کـه مردها بـه جبهه رفتند زن ها مجبور شدند برای اداره امور خود و فرزندانشان وارد عرصه اقتصاد و صنعت شوند و کارهای مردانه را بر عهده گیرند. این روند، فشار زیادی بر زنان وارد کرد؛ زنانی کـه هم امور خانه و فرزندانشان را اداره می کردند و در غیبت مردان، بار اضافی کار بیرون از خانه را هم بـه دوش می کشیدند، سیاستی کـه در دوران جنگ اتخاذ شد تا زنان را بیشتر بـه کار گیرد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

در یکی از آگهی هـای دولتی از زنان پرسیده شده بود: آیا می توانید از یک مخلوط کن برقی استفاده کنید؟! پس میتوانید کار با یک مته برق را نیز بیاموزید. در همان سال، شخصیت رزی پرچ کن شکل گرفت تا راهی برای استفاده بیشتر آنان در صنعت باشد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

این پوستر در دهه هشتاد قرن بیستم بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و این بار روی آن شعار We can do it «ما میتوانیم آن را انجام دهیم» بـه عنوان سمبل جنبش هـای زنان در ایالات امریکا نقش بست.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

در همین زمان زنی بـه نام «جرالدین هوف دویل» ادعا کرد، تصویر روی پوستر الهام گرفته از چهره واقعی او در حال کار کردن در یک کارخانه جنگ جهانی دوم بوده است. این پوستر در سال ۱۹۹۴ روی جلد مجله اسمیت سونیان رفت و در سال ۱۹۹۹ میلادی هم شرکت پست ایالات امریکا از تمبر آن رونمایی کرد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

امروزه این عکس در سطح گسترده ای در کشور ایالات امریکا و حتی بر روی فنجان ها، یخچال ها و… مورد استفاده قرار می گیرد.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم

در سال ۲۰۰۹ میلادی هم یک زن آمریکایی بـه نام «نعومی بارکر فریلی» ادعا کرد کـه تصویر رزی پرچ کن از روی چهره ی او طراحی شده است.

پوستر تاریخی این دختر مربوط به جنگ جهانی دوم