"> پیامک های عاشقانه و احساسی خفن

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن

پیامک های عاشقانه و احساسی خفن برای شما که به دنبال ابراز علاقه به دوستان خود هستید.

 

اس ام اس عاشقانه خفن کوتاه
چَترت را کنار بگذار
دستانم را بگیر
بگذار در زیر باران رحمت خدا
هر دو خیس شویم
بگذار هر دو بخنیدم !
بر قطراتی ڪه بر صورتمان
می لغزند
و می رقصند
بذار فال گـوش بگویم
لذت بوسه دَر باران !
دو چندان است .


اس ام اس عاشقانه خفن باحال
بیگانه شدی دوست
حرفی و حدیثی و کلـامی بفرست
ما را نه در این غمکده عمری باقیست !
تا خرده نفس هست پیامی بفرست.


بـگَم سلام دلم میگیره
بگم علیک دلم میمیره
فقط میگم دوستت دارم!
چون دلم آروم میگیره.اس ام اس عاشقانه خفن جدید
امشب ای ماه کجایی که دلم غمگینست
دیده بگشا که مـرا آمدنت تسکینست !
تو که هم صحبت تنهایی شب‌های منی
پس کجا مانده‌ای امشب ڪه سحر نزدیکست .


اس ام اس عاشقانه خفن زیبا
امروز حرفـهایم آنقدر شیرین است
که فکر میکنم !
در دهان من تو لَب وا ڪرده ای .


اس ام اس عاشقانه خفن کوتاه
آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه
یکی باشه همیشه تحویلش بگـیره بگیرتش تو بغل
امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته نمی شود .

اس ام اس عاشقانه خفن جدید
قلب تو زندان و من زندانی اش!
عـشق تو حج است و من قربانی اش .


اس ام اس عاشقانه خفن جدید
آنقدر ها هَم
روی وقار من حساب نکن!
قطب زمیـن هم ڪه باشم
تو را که میبینم !
یخ هایم آب میشود .


اس ام اس عاشقانه خفن زیبا
به سلامتی اون روزی که من رو تخت بیمارستانمو عشقم با نی نی!
مون تو بغلش بیاد و بگه دلت بسوزه خانم شبیه خودمه .


اس ام اس عاشقانه خفن باحال
اهل اسراف نیستم!
اما!
بیش از اندازه دوستت دارم.