پارس ناز پورتال

تبلیغات

پیامک و اس ام اس های سیگاری غمگین

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک و اس ام اس های سیگاری غمگین

پیامک و اس ام اس های سیگاری غمگین

پیامک های عاشقانه و فلسفی زیادی دیده و خوانده ایم ولی اینبار جای اس ام اس های سیگاری غمگین خالی بود که در ادامه خواهید خواند.

 

اس ام اس سیگاری ها زیبا
دودی که از دهانم بیرون میـاد، دود سیگار نیست
قلبم سوخته .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
تو حموم اشک ریختن دخترا همون سیگار کشیدن پسراس شایدم بدتر.
¤
°
¤
°
¤
°

اس ام اس سیگاری ها زیبا
نگران بـودی ، یڪ مصرع غمگین بشوم
زندگی لج کند و پیرتر از این بشوم
نگران بودی انـدوه تو خاکم بکند
نگران بودی سیگار هلاکم بکند .

¤
°
¤
°
¤
°

اس ام اس سیگاری ها عاشقانه
تو سـیگار رو خاموش کن تا بگم !
چطور میشه با گریه هم دود شد
چطور میشه با خنده هم زخم خورد !!
چـطور میشه با عشق نابود شد .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها عاشقانه
سیگار یا ماشه ؟ !
.ڪدامش راامشب بکشم؟
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
کبریت بکش تا ستاره‌ای به شب اضافه کنیم و خیره شو به مردمان تنهـایی که در آسمان سیگار می‌ کشند .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها زیبا
میبینی مادر?
دیگر; سیـگار هم غم هایم راتسکین نمیدهد !!
سلطان غم بگو مسکنت چیست؟
فرزندت ازپای درآمده .
¤
°
¤
°
¤
°
یه دسـت ب سیگار !
یه دسـت ب پنجره
ی آه عمیق !
از ته حنجره.
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها جدید
نیکوتین سیگار آدما را جذب نمی کند آدمـا به دود سیگار معتاد می شوند
خیره میشوند به دود و غرق در خاطرات
آدما معتاد خاطرات میشوند .
¤
°
¤
°
¤
°
اس ام اس سیگاری ها عاشقانه
ا فقط یادم بماند که چه ماهی رفته است !!
چند سالی میشود سیگار بهمن میکشم.

 

 

دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
دختران فراری در کوچه پس کوچه های تهران (+عکس)
مشاهده بیشتر