پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

 

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ امروزه اعتماد و خاطرجمعی حرف اول را می‌زند. هر شغلی کـه داشته باشیم و هر کجای زندگی کـه باشیم بـه اعتماد دیگران احتیاج داریم، اما گاهی جلب خاطرجمعی شکست میخورد زیرا کـه برخی با ظاهرسازی هایي ضعیف نه تنها باعث جلب اعتماد طرف مقابل شان نمی‌شوند، بلکه کار را برای همیشه خراب میکنند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

نشان دهید که از او خوش تان می آید

روانشناسان اینکار را نوعی بده بستان میدانند. منظور از این بده بستان، گرایشی اسـت کـه در آدم ها وجوددارد و باعث میشود کسانی را دوست بدارند کـه انها را دوست دارند.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

علت این پدیده آن اسـت کـه مـا بـه شخص مقابل خود حس صمیمت و حمایت می‌دهیم ودر عوض متوجه می‌شویم کـه خودمان هم دوست داشتنی هستیم. بنابر این اگر یک روز خواستید توجه کسی رابه خود جلب کنید، رفتار خوبی با او داشته باشید. در اینطورت احتمالاً همان میزان محبت را از سمت او دریافت خواهید کرد.

 

اشتباه کنید

این توصیه حتما برایتان عجیب و غیر منطقی بنظر میرسد چون هیچکسی دوست ندارد با اشتباه کردن ذهنیت بدی از خود بسازد. اما تحقیقات زیادی نشان داده اسـت مـا با نشان دادن آسیب پذیری خود میتوانیم جذابتر و قابل اعتمادتر بنظر برسیم. اما دو نکته ي مهم را در مورد این روش باید درنظر داشته باشید.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

اول آنکه قبل از ریختن لیوان آب تان روی میز یا انداختن خودکارتان روی زمین «و اشتباهاتی از این دست» مطمئن شوید کـه شخص مقابل تان می‌داند کـه شـما آدم توانمندی هستید و شـما را قبول دارد. علاوه بر این، سعی نکنید طوری آسیب پذیری تان را نشان دهید کـه وجهه و اعتبارتان زیر سؤال برود.

 

زیاد معذرت خواهی کنید

یک راه مؤثر دیگر برای ایجاد اعتماد در دیگران، معذرت خواهی کردن اسـت. دانشمندان خاطر نشان می‌کنند کـه این روش در موقعیت هایي کارساز اسـت کـه برای دیگران واضح اسـت شـما تقصیری در آن نداشته اید.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

برای مثال با گفتن این کـه بابت بارش باران متأسفید میتوانید همدردی و تأسف خودرا از بابت مشکلاتی کـه بارش باران برای همه ی ي مردم ایجاد کرده ابراز کنید. با اینکار نشان می‌دهید کـه درک میکنید انها تجربه ي ناخوشایندی داشته اند و این مسأله باعث می‌شود بـه میزان چشمگیری برای دیگران قابل اعتمادتر شوید.

 

تقلید کنید

حالت هاي صورت، حرکات، الگوهای کلامی یا رفتار شخص مورد نظرتان را تقلید کنید. تأثیر این شیوه کـه بـه آن «بازتاب دادن» «Mirroring» میگویند اثبات شده اسـت. برای مثال، در تحقیقی مشاهده شد، پیشخدمت هاي رستوران وقتی رفتار مشتریان را تقلید میکردند، انعام بیشتری دریافت میکردند.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

پژوهش دیگری هم نشان داد در دیدارهای کوتاه، مردان بیشتر، زنانی را می پسندیدند کـه رفتارهای کلامی و غیر کلامی انها را تکرار میکردند. اگر قصد استفاده از این روش را دارید، بخاطر داشته باشید کـه باید فقط رفتارهای مثبت شخص مقابل تان را بازتاب دهید. بهتر اسـت از تکرار حرکاتی مثل برگرداندن نگاه یا پشت کردن خودداری کنید.

 

یکی از رازهایتان را با او در میان بگذارید

خودافشایی را شاید بتوان یکی از مؤثرترین روشها برای اعتماد سازی در دیگران دانست. وقتی مسأله ي خصوصی اي درمورد خودمان را برای دیگران تعریف میکنیم، انها هم نگرانی هاي مـا را حس میکنند و احساس نزدیکی بیشتری بـه مـا میکنند. این بدان معنی اسـت کـه آنها هم احساس می‌کنند کـه میتوانند بعضی از رازهایشان رابا در بین بگذارند.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

این یک حقیقت کاملاً علمی اسـت. تحقیقات مؤسسات آموزشی مختلف نشان داد دانشجویانی کـه از یک دیگر سؤال هاي خصوصی پرسیده بودند، در مقایسه با آن هایي کـه هیچ اطلاعات خصوصی اي رابا یک دیگر در بین نگذاشته بودند، رابطه ي صمیمانه تری بین شان شکل گرفته بود.

 

با سرعت مناسب صحبت کنید

بعضی کارشناسان معتقدند سرعت صحبت کردن هم میتواند بـه ایجاد اعتماد در دیگران و از دست ندادن توجه آنها کمک کند. اما همیشه نمی‌توان از یک سرعت یکسان استفاده کرد و هر موقعیتی بـه سرعت مناسب خود نیاز دارد.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

برای مثال، سریع صحبت کردن نشان دهنده ي نیاز شدید، هیجان، احساس و علاقه ي زیاد اسـت، در حالی‌کـه آرام صحبت کردن بـه تمرکز روی اهمیت و جدیت یک نکته یا معرفی یک ایده ي جدید کمک میکند.

 

از تماس های فیزیکی تصادفی استفاده کنید

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

تماس هاي فیزیکی تصادفی هم اعتماد ساز هستند. تحقیقات مختلفی دراین زمینه انجام شده کـه تأثیرگذاری این روش را نشان داده اسـت. با این حال، هنگام استفاده از این ترفند حتما هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را درنظر داشته باشید. بدیهی اسـت کـه تماس فیزیکی اي کـه تجاوز بـه مرزهای شخصی دیگران باشد، کمکی بـه اعتماد سازی نخواهد کرد.

 

در مورد او صحبت کنید

این ترفند احتمالاً سخت ترین روش برای ایجاد اعتماد در دیگران محسوب می‌شود. دراین روش، شـما باید بجای عقاید خودتان، روی نیازها، خواسته ها و طرز نگاه دیگران بـه واقعیت تمرکز کنید. در بیشتر مواقع، وقتی دو نفر با یک دیگر وارد گفت و گو میشوند، هر یک از طرفین با صبوری منتظر می‌ماند تا طرف مقابلش حرف هایش را تمام کند. بعد ازآن، شخص دیگر شروع بـه گفتن حرف هاي خودش می‌کند.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

صحبت هاي طرفین مکالمه طبق معمولً با موضوع مرتبطی ادامه پیدا میکند ودر اغلب موارد، هر یک از آنها تلاش میکنند صحبت هاي بهتر و جالب تری داشته باشند. دفعه ي دیگری کـه با شخص جدیدی آشنا شدید، سعی کنید کـه روی خود و ماجراهای مربوط بـه خودتان تمرکز نکنید، بلکه از شخص مقابل تان سؤال کنید و بـه مسائل مربوط بـه او علاقه ي زیادی نشان دهید. از این روش حتما نتیجه خواهید گرفت.

 


 

آداب معاشرت درستی داشته باشید تا اعتماد دیگران را جلب کنید

 

هر مکانی در دنیا مقررات خاص خودرا دارد کـه تعیین میکند چـه چیزی مناسب و چـه چیزی نامناسب اسـت. با این حال، آدابی هستند کـه همیشه و همه ی جا می‌توانند بـه کمک مـا بیایند تا از موقعیت هاي ناخوشایند خلاص شویم، دوست پیدا کنیم و ذهنیت خوبی از خودمان بسازیم. این آداب همان قوانین پایه اي آداب رفت و آمد هستند.

 

به آدم ها فرصت دفاع از خودشان را بدهید

یکی از اصول نزاکت این اسـت کـه نباید وقتی کـه آدم ها امکان دفاع از خودشان را ندارند، درباره ي آنها بدگویی کرد. علاوه بر این، اگر شـما بـه آن شخص فرصت اینکار را ندهید، اینطور بنظر میرسد کـه چیزی هست کـه سعی دارید آنرا پنهان کنید.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

اما، اذعان بـه نقاط قوت چیزی «یا کسی» کـه ازآن خوشتان نمی‌آید، نشان می‌دهد کـه قبلا بـه چیزی کـه در موردش حرف میزنید خوب فکر کرده‌اید و همه ی ي ابعاد آنرا درنظر گرفته اید.

 

در مکالمه هایتان هرگز درباره این پنج موضوع حرف نزنید

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

از این پنج موضوع در گفتگوهایتان با دیگران پرهیز کنید: مذهب، سیاست، سلامت، سن و پول. برای مثال، کسی را وادار نکنید کـه درباره ي رژیم غذایی یا کارش صحبت کند. درست اسـت کـه شـما همیشه این حق را دارید کـه نظر خودتان را داشته باشید، اما چنین صحبت هایي باید در زمان و مکان مناسب خودشان و بطور خصوصی انجام شوند.

 

از دیگران انتظار نداشته باشید که صورتحساب شما را پرداخت کنند

 

اگر کسی رابه صرف غذا در رستوران دعوت می‌کنید، شـما باید وی را مهمان کنید. هرگز روی این کـه طرف مقابل، پول غذای شـما را بدهد حساب باز نکنید. بعد ازآن، اگر او پیشنهاد کند کـه صورتحساب خودش یا حتی شـما رو پرداخت کند، دیگر اختیار با خودتان اسـت و نیازی نیست حتما طبق اصول نزاکت رفتار کنید.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

اما بخاطر داشته باشید کـه اگر کسی را دعوت میکنید اما قصد مهمان کردنش را ندارید، باید از قبل روراست باشید و بطرف مقابل بگویید کـه قصد اینکار را ندارید. در مقابل اگر کسی شـما رابه رستوران دعوت کرد، حتما بـه اندازه ي کافی پول برای مواقع ضروری بـه همراه داشته باشید، اما اگر طرف مقابل تان می‌خواهد کـه شـما را مهمان کند، ادب و احترام را رعایت کنید و دست رد نزنید.

 

قبل از رفتن پیش کسی با او تماس بگیرید

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

اگر میخواهید پیش کسی بروید، سعی کنید اول با او تماس بگیرید و وی را باخبر کنید. رفتن بـه دیدن کسیکه آمادگی آنرا ندارد، در بیشتر مواقع فکر خوبی نیست. بـه علاوه، دیگران اگر بدانند کـه قرار اسـت بـه دیدن شان بیایید، حتما برایتان تدارک خواهند دید!

 

دیر کردن اصلاً باکلاس نیست

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

هیچ کسی دوست ندارد منتظر کسی باشد کـه دیر کردن کار همیشگی اش اسـت. فکر نکنید کـه میزبان ها هنوز آماده نشده اند و بهتر اسـت دیرتر بروید. اگر مشکلی وجود داشته باشد، انها بشما خبر میدهند. علاوه بر این، باید زمان ترک محل را هم باید بدانید. حتی اوقات خوش هم در نهایت باید یک جایی تمام شوند.

 

مهمان خوبی برای میزبان تان باشید

اگر کسی شـما رابه خانه اش دعوت میکند، خوب اسـت کـه هدیه اي برای او ببرید. لازم نیست هدیه ي گران قیمتی باشد؛ چند شاخه گل، یک جعبه شکلات یا حتی یک کیک خانگی هم هدیه ي مناسبی اسـت. هدیه ي شـما باید نه خیلی پر زرق و برق باشد و نه مشکل ساز یا دور از شأن. پول نقد فقط برای تولد آشنایان هدیه ي مناسبی محسوب میشود.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

بدیهی اسـت کـه در مواردی میزبان انتظار هدیه ندارد اما کماکان ایده ي خوبی اسـت کـه دست خالی خانه ي او نروید. اگر میزبان شـما رابه یک بازی یا گفت و گو دعوت کند، ادب را رعایت کنید و تقاضای وی را قبول کنید. میتوانید بـه میزبان پیشنهاد دهید کـه بـه او کمکی بکنید، اما سعی نکنید پا را از حد فراتر بگذارید.

 

با دنیای واقعی معاشرت کنید

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

زمانی کـه دریک جمع حضور دارید، دائماً با تلفن همراهتان کار نکنید. حتی اگر فقط در حال پیغام دادن باشید، وقتی تمام تمرکزتان معطوف بـه آن باشد، این رفتار برای دیگران توهین آمیز محسوب میشود. هر کاری کـه با تلفن همراه تان داشته باشید را در خانه یا بعد از ترک جمع هم میتوانید انجام دهید. ضمن این کـه، شـما در وهله ي اول برای برقراری ارتباط با دیگران اسـت کـه دریک جمع قرار می‌گیرید.

 

همیشه اسم دیگران را یاد بگیرید

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

همه ی ي مـا کسانی را می شناسیم کـه همیشه اسم دیگران را فراموش می‌کنند. این کـه بعضی ها زحمت بخاطر سپردن اسم دیگران رابه خودشان نمیدهند، باعث میشود اینطور بنظر بیاید کـه این مسأله اصلاً اهمیتی برای آنها ندارد. حتی تلفظ اشتباه اسم دیگران هم توهین آمیز اسـت. بهمین ترتیب، اصلاً خوشایند نیست کـه بخاطر فراموش کردن اسم کوچک دیگران، از نام فامیلی شان استفاده کنید.

 

برای دیگران الگو باشید

شـما همیشه باید برای دیگران الگوی همان رفتاری باشید کـه انتظارش را از آنها دارید. این مسأله در تعداد زیادی از موقعیت ها اهمیت زیادی دارد: در مورد دوستان تان، بچه اي کـه ازآن مراقبت میکنید، یا حتی همکاران تان. و همین طور در مواقعی کـه دیگران رفتار مؤدبانه اي با شـما ندارند، شـما باید همیشه آن شخصی باشید کـه بزرگواری می‌کند و احترام و ادب را رعایت می‌کند.

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟ | روش های جالب و کاربردی در زندگی

اگر می‌خواهید با کسی ملاقات کنید کـه از کشور دیگری اسـت، همیشه بهتر اسـت اول دربارۀ فرهنگ کشور او و این کـه چـه چیزی را مؤدبانه و چـه چیزی رابه دور از ادب می‌دانند، تحقیق کنید. حتّي ممکن اسـت آدم هایي کـه از یک کشور هستند، آداب رفت و آمد یکسانی نداشته باشند.

 

برچسب‌ها: