پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

کامل ترین اس ام اس عاشقانه برای همسر

کامل ترین اس ام اس عاشقانه برای همسر

کامل ترین اس ام اس عاشقانه برای همسر  

اس ام اس عاشقانه جدید زیبا
می سوزد دلم گاهی به بهانه بودنت…وگاهی به بهانه نبودنت…

{بودنت غرورم رامی شکند…؟!!!ونبودنت دلم را

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن
رایحه ی خندهایت را بریز روی پیراهنم
پروانه ای از حنجره ات
آرام آرام می شکوفد از پیله اش
و بهار نارنج می دود
در رگ های خاکستر ی ام

اس ام اس های ناب عاشقانه
و چه زیباست
دیدن آسمان شهر
چشمانت به
وقت لبخند .
لبخند که میزنی
ستاره چین این
شهرم

اس ام اس های جدید عاشقانه زیبا دوست داشتن
بیچاره دو چشمم که ندارد دگر آرام .
زان لحظه که دید عکس رُخت را ، به تلگرام

اس ام اس عاشقانه فوقلعاده زیبا
خوشبختی داشتن کسی است
که بیشتر از خودش
تو را بخواهد
و
بیشتر از تو
هیچ نخواهد.
و
تو .
برایش تمام زندگی باشی

 

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم میرسیم
زمین بیهوده گرد نیست
فرقی ندارد
شرق
یاغرب
شمال
یاجنوب
من تورابه هرجهت دوست دارم

اس ام اس ناب عاشقانه
بیتی از لبهای من بر بیتی از لبهای تو
یک رباعی سهم این حال خرابم میدهی؟
اینهمه اخترشناسی برده ای ارث از پدر
ماه من! از آسمانت یک شهابم میدهی؟

اس ام اس عاشقانه زیبا
انگشت به انگشت
خواب کشیده است روی تنم
شب و شانه هایت
بند به بند
گشوده ای
گره کور افکارم را
به سلیقه ی چشمانت
داغ زده
خسوف بوسه هایت
آسمان اندامم را
وقتی ماه پنهان می شود
در مماس گیسوانت
اس ام اس عاشقانه دوست داشتن شدید
ایمان بیاوری یا نه
باز ،
می خواهمت
پیامبری شده ام
که رسالتم
هیچ نیست
جزخواستن تو

اس ام اس عاشقانه فوقلعاده زیبا
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن، مرا کم است
اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می‌نویسم و این کیمیا کم است