پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

کامل ترین اس ام اس عاشقانه ویژه اهالی دل

کامل ترین اس ام اس عاشقانه ویژه اهالی دل

کامل ترین اس ام اس عاشقانه ویژه اهالی دل 

زیباترین اس ام اس عاشقانه
بوی دلتنگی می آید
می شنوی
صدای پای عابران را
می شنوی
هراسانم می کند
که مبادا
این توهم تو باشد
آرى همیشه
صداى آشنایت
همچون نسیمى
از ناله هاى خوش نواى باد پاییز است که وزان وزان
لبریز از خاطره هاست درخزانى که پر ملال
و بى صداست

قشنگترین اس ام اس عاشقانه جدید دوست داشتن
در هوس دیدن رویت…
دل من تاب ندارد.
نگهم خواب ندارد…
قلمم گوشه دفتر.
غزلم ناب ندارد. ..
همه گویند به انگشت اشاره
مگر این عاشق دلسوخته ….ارباب ندارد..
تو کجایی..؟ گل نرگس….
ز فراقت دل من تاب ندارد

اس ام اس های عاشقانه جدید
خدایا
این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند
فکری کن
اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت

 

چه کوچک است
در آوردن
خرگوش یا کبوتر
از کلاهِ یک شعبده باز
وقتی تو
از لای موهایت
بهار را
بیرون می آوری

بهترین اس ام اس عاشقانه جدید
می نهم لب را به لب هایت مگررسواشوی
تا که شاید لحظه ای با بوسه اغوا شوی

زیباترین اس ام اس عاشقانه
دردناک است که عاشق به مرادش نرسد
در پی یار شود پیر و به یارش نرسد
روز و شب منتظر لحظه ی موعود شود
دلخراش است که آخر به مرادش نرسد

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن
موسیقی دان شده ام
بس که تارگیسوانت رانواخته ام
لبانم رابه لبانت می سایم
میبینی؟
سازدهنی هم بلدم!!
امشب زیباترین سمفونی را
ازنفسهایم خواهی شنید
تورهبرارکسترباش
من هم مینوازم

اس ام اس عاشقانه جدید
ناخوش شده ام درد تو افتاده به جانم
باید چه بگویم به پرستار جوانم؟
آخر چه کند با دل من علم پزشکی
وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم ؟

قشنگترین اس ام اس عاشقانه
دلت را بتکان…..
اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین….
بگذار همانجا بماند…..
فقط از لابه لای اشتباهایت ، یک تجربه را بیرون بکش..
قاب کن….. وبزن به دیوار دلت….
اشتباه کردن ، اشتباه نیست..
در اشتباه ماندن ، اشتباه
است

زیباترین اس ام اس عاشقانه
ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻩ ﻏﺎﯾﺒﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺵ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺁﯾﻨﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ

بهترین اس ام اس عاشقانه جدید
وای از این لب وز نوازشهای او
خفته در هر بوسه خواهشهای او
بوسه ات دل میبرد جان میدهد
هر چه میخواهد دلم آن میدهد