پارس ناز پورتال

تبلیغات

کامل ترین اس ام اس یاد کردن از عزیزان

مجموعه : اس ام اس جدید
کامل ترین اس ام اس یاد کردن از عزیزان

کامل ترین اس ام اس یاد کردن از عزیزان 

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
تمام حرف مجنون یک کلام است،
نفس بی یاد لیلایم حرام است.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
عطرتنت روی پیراهنم مانده
امروزبوییدمش عمیق،عمیق !
باهرنفس بغضم راسنگین ترکردموبه یاد آوردم که دیگر،تنت سهم دیگری ست وغمت سهم من.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
یاد یاران قدیم نرود از دل تنگ چون هوای چمن از یاد اسیران قفس .

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
شعر مرا از بر کن
برو آن گوشهِ ی باغ، سمت آن نرگس مست
وبخوان در گوشش !
و بگو باور کن،
یک نفر یاد تورا !
دمی از دل نبرد.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
آدم چـه کنَد با هیجانش وسط درس
ناگاه که یاد تو و چشمان تو افتاد .

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
نفس را میفشارد لحظه های حسرت و افسوس !
که با آن یاد آرام و قراری دلنشین باشد
نوازش های دستی نازنین باشد !
میان حَلقه ی چشمان من ،برق نگین باشد .

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
دیدگانم همچو دالانهای تار !
گونه هایم همچو مرمر های سرد
ناگهان خوابی مرا خواهد ربود !
من تهی خواهم شد از فریاد درد .

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
می خزند آرام روی دفترم !
دستهایم فارغ از افسون شعر
یاد می آرم که دَر دستان من !
روز گاری شعله میزد خون شعر.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
در قید غمم ، خاطر آزاد کجایی ؟ !
تنگ است دلم ، قوت فریاد کجایی ؟
با آنکه ز ما هیچ زمان یاد نکردی !
ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجـایی ؟ .

 

بشـو یاد تو ای مه پاره هستم بروز از درد و غم بیچاره هستم تو داری در مقام خود قراری مویم که در جهان آواره هستم.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
حقیقت دارد… کافی است چمدان هایت را ببندی تا حاضر شوند همه برای از یاد بردنت
انکه بیشتر دوستت میدارد “زودتر.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
ماههاست !
روزی بدون یاد تو
نه آمده و نه رفته است !
تو را قسم به خاتون خانه ات
دست مهر از سر یادم بردار.


اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
اگَر تنهایی ام چشم مرا بست!
اگر دل از تنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک آن عزیزی!
که در هرجا که باشد یاد ما هست.

اس ام اس یاد کردن دوست عاشقانه
برایت در رویاهایم گیتار میزنم
+
+
+
+
آخه تو واقعیت هنوز گیتار یاد نگرفتم .

 

 

مطالب جنجالی سایت