پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

کم فروغ شدن شعله عشق بعد از ازدواج

کم فروغ شدن شعله عشق بعد از ازدواج

هنر پول خرج کردن هوشمندانه را بیاموزید 

تقریبا همۀ زوج ها کم شدن عطش عشق را مدتی پس از ازدواج تجربه می‌کنند که با افسردگی مخفی در این دوران نیز مواجه می‌شوند.زوج هاي بیشماری شکایت میکنند که شعله عشقی که در آغاز ارتباط شان بوده، فروکش کرده و خاموش شده هست. خیلی ها آن را به گردن تفاوتهای بین دو طرف میاندازند که کم کم زمان و با شناخت اکثر انها را از هم دور می‌کند.

 

موج “مردگی” که بعد از ماه هاي پرهیجان اول، ارتباط را در خود غرق می‌کند، باعث می‌شود خیلی از زوجها امید خود را از دست داده و جای دیگری جز ارتباط شان به دنبال آن هیجان بگردند. باوجود یافته هاي محققان که نشان می‌دهد ۶۰-۳۰ درصد از زوجها در نقطهای از زندگی مشترک خود اقدام به خیانت میکنند، دیگر زمان آن رسیده که علل فروکش کردن

 

هیجان روابط را بررسی کنیم. واقعاً چه چیز باعث می‌شود آن شور و اشتیاق نخست به بی علاقگی و بی تفاوتی تبدیل شود؟ چه چیزی تپش قلب شما از روی هیجان را به بی حوصلگی و نارضایتی تغییر می دهد؟

 

برای تشخیص دلیل جدا کردن زوجها از هم، خیلی مفید هست که با مفهوم “پیوند خیالی” آشنا شوید. پیوند خیالی به نوعی ارتباط اطلاق می شود که به عنوان جایگزینی برای یک ارتباط عاشقانه حقیقی عمل می‌کند. این توهم ارتباط و نزدیکی به زوج این امکان را می‌دهد که با وجود فاصله احساسی، خیالی از عشق و دوست داشتن برای خود داشته باشند.

 

همان طور که زنی که پس از شش سال زندگی مشترک در حال جدایی بود، میگفت، “من از کودکی از تنها ماندن میترسیدم اما این را هم میدانستم که از نزدیک بودن به یک نفر دیگر هم میترسیدم. ازدواج مشکل من را حل کرد: شوهرم از نظر فیزیکی آنجا بود، پس لازم نبود که از تنها ماندن بترسم و من هم طوری رفتار می‌کردم که وی را در فاصله اي از من نگه میداشت که از نظر احساسی برایم قابل تحمل باشد.”

 

نزدیکی جسمی و فاصله احساسی از مشخصه هاي پیوند خیالی هست. این پیوند زمانی شکل می گیرد که حس حقیقی و جدی عشق، احترام و جاذبه با خیالات امنیت، ارتباط و محافظت جایگزین می شود. بااینکه همه ي این ها به نظر خصوصیاتی مثبت را یک ارتباط صمیمی می‌رساند اما جایگزین کردن یک اولویت فیزیکی می تواند هر ارتباط صمیمی را خراب کند.

 

افرادیکه پیوند خیالی دارند، برنامه را به اتفاقات خودبخودی و امنیت را به عشق ترجیح می‌دهند. انها سعی میکنند که با هم باشند اما بدون انرژی، استقلال و محبتی که روزی به زندگیشان رنگ میداد. خطر تلفیق زندگیمان با کسی دیگر این هست که معمولاً احترام و علاقه اي که در ابتدا داشتیم را از دست می‌دهیم.

 

حتی اینقدر صبر می‌کنیم که خود ما را هم در ارتباط از دست می دهیم، به جای این که ویژگیهای خاصی که به ما اعتمادبه نفس میداد و باعث جذب شدن همسرمان به ما شده بود را حفظ کنیم. وقتی زوجها این حسهای حقیقی را به هم از دست می‌دهند، به جای این که با این روند مخرب مبارزه کنند، یا ارتباط را دور می‌اندازند یا عمیقتر در خیال ترس از دست دادن همدیگر و تنها ماندن فرو می روند. خوشبختانه این احساسات و هیجانات قابل برگشت میباشند.

 

پیوندهای خیالی به صورت دائم وجود دارند. برخی زوجها در این خیالات عمیقتر میشوند. اکثر افراد بین لحظاتی که واقعاً صمیمی و نزدیک میباشند و لحظاتی که خیال را جایگزین عشق حقیقی میکنند، در نوسانند. با تشخیص میزان درگیر کردن خودتان در پیوند خیالی می توانید با عادات و رفتارهای منفی مبارزه کرده و مراحلی اخیر و هیجان انگیز از ارتباط تان را تجربه کنید.

 

در زیر به چند راه اصلی به شما معرفی می‌کنیم که کمکتان می‌کند بفهمید تا چه اندازه درگیر پیوند خیالی شده اید و چطور با آن مبارزه کنید.از دست دادن جاذبه جنسی ــ وقتی در پیوند خیالی باشیم، کم کم زمان مقداری جاذبه جنسیمان به وی را از دست می‌دهیم. تکیه کردن به کسی برای این که از ما مراقبت کند یا ما از او مراقبت کنیم،

 

فشار سنگینی بر ارتباط مان وارد می‌کند. کمکم آن فرد را جزئی از خود ما می بینیم و در آن چارچوب، شعله آن عشق که ما را به سمت هم کشیده بود، کمتر می شود. وقتی به طرفمان به عنوان فردی مستقل با شخصیتی زیبا نگاه کنیم، هیجان همۀ وقت} در ارتباط مان خواهد ماند.

 

تلفیق هویتها ــ آیا وقتی به ارتباط تان نگاه می کنید، می‌توانید راههایی که شما و همسرتان پا روی مرزهای همدیگر می‌گذارید را تشخیص دهید؟ آیا به جای این که بگویید، «او» یا «من»، می گویید «ما»؟ حفظ استقلال شخصیتهایمان در ارتباط، برترین راه برای حفظ جذابیت طرف مقابلمان هست،

 

این جدا کردن شخصیتها از هم نه تنها شما را از هم دورتر نکرده بلکه باعث می شود همسرتان جذابیت بیشتری برایتان داشته باشد. موقعیتی که برای بار اول عاشق می شوید را در نظر بگیرید. براساس همان خصوصیات و ویژگیهای خاص و منحصر به فرد هست که جذب طرف مقابلتان می‌شوید. استقلال شخصیت اوست که علاقه و احترام در شما ایجاد کرده و شما را به سمت او میکشاند.

 

فراموش کردن خود و رسیدگی کمتر به خودتان ــ وقتی به درجه اي از آسایش و راحتی در ارتباط می‌رسیم، کمتر به ظاهر خود ما دقت می کنیم. دیگر بدون دقت و ملاحظه رفتار کرده و خیلی اوقات ممکن هست موجب آزرده دلیل شدن همسرمان شویم. ممکن هست وزنمان بالا رود، عادتهایی ناسالم پیدا کینم، کمتر ورزش کنیم و اکثر تنقلات بخوریم.

 

این عادتها فقط از روی راحتی و آسایش نیست. این ها روشهایی برای محافظت از خود ما از نزدیکی مداوم هست. این عادتها معمولاً اعتمادبه نفس ما را نابود کرده طرفمان را از ما دور می کند.نداشتن فعالیتهای اشتراکی ــ معمولاً در ابتدای ارتباط همۀ ما هیجان داریم که چیزهای اخیر را با هم امتحان کنیم و ماجراهای اخیر را تجربه کنیم.

 

وقتی ارتباط به شکل عادت درمی آید، درمقابل تجربیات اخیر مقاومت می‌کنیم. بدگمان تر و انتقادی تر می شویم و تمایل کمتری برای انجام فعالیتهای مشترک با همسرمان نشان می‌دهیم. خیلی مهم هست که علایق همسرتان را در نظر داشته و فعالیتهایی که هر دو از آن لذت می‌برید را در کنار هم انجام دهید. عشق در خلاء نمی تواند وجود داشته باشد.

 

کمی سرعت زندگیتان را پایینتر بیاورید و برای حرفزدن و ارتباط برقرار کردن با هم وقت بگذارید تا بتوانید صمیمیتتان را حفظ کنید. انجام کارهایی که به همسرتان نشان دهد دوستش دارید، به روشن نگه داشتن شعله عشقتان کمک می‌کند.ارتباط شخصی کمتر ــ وقتی برای حرف زدن با همسرتان وقت می‌گذارید، آیا درباره چیزهایی معنادار حرف می‌زنید؟

 

آیا گفتگوهایتان اکثر حالت عملی و کاری گرفته و رنگ دوستی ندارد؟ خیلی مهم هست که زندگیهایمان را با کسانی که دوست داریم تقسیم کنیم. بااینکار می‌توانیم خیلی اکثر انها را بشناسیم. با این روش انها را به صورت افرادی مستقل از خود ما می بینیم. این کمکمان می کند انها را نه به اجبار بلکه

 

به اندازهای حقیقی دوست داشته باشیم. کمک می کند دوستی بین خود ما ایجاد کنیم که وقتی می خواهیم حرفی به همسرمان بزنیم، کمتر انتقادی رفتار کرده و وقتی طرفمان نظر خودش را به ما می‌گوید، حالت دفاعی به خود ما نگیریم. همه ي این تلاشها، عشق را در ارتباط مان تقویت کرده و جاذبه میانمان را بالا می‌برد.

 

فرو خوردن خشم ــ وقتی برای مدتی طولانی با کسی باشیم، خصوصیات منفی آن ها را فهرست کرده و طوری ضد او می‌شویم که ما را نسبت به او بدگمان می‌کند. اگر کینه یا خشمی را در خودتان احساس می‌کنید، سعی کنید بفهمید. آیا به طریقی ملایم آن را بیرون می ریزید؟ کنار آمدن با مشکلات از جایگاهی عاقلانه باعث می شود

 

 به گزارش پارس ناز حس محبت و دوست داشتنتان را از بین نبرید. شاید ارتباط و گفتگوی صادقانه سخت باشد اما کمکتان می کند همسرتان را بهتر بشناسید تااینکه بخواهید با عینک بدبینی به او نگاه کنید. وقتی عادت کنیم احساساتمان را در خود ما بریزیم و به جای مطرح کردن آن ها با همسرمان، بر علیه او جبهه بگیریم، روی یخ اسکیت کرده ایم. حتی وقتی کمکم احساس نزدیکی کنیم،

 

به محض این که همسرمان کاری کند که دوست نداریم، دوباره حالت انتقادی می گیریم. وقتی بتوانیم آزادانه چیزهایی که اذیتمان می کند را به همسرمان بگوییم، خیلی راحت تر می‌توانیم آن مسائل را فراموش کرده و از دلمان بیرون بریزیم. هرچه توانایی خود ما برای چنین رفتاری را تقویت کنیم، احساس نزدیکی احساسی بیشتری به همسرمان خواهیم کرد. مزیت انعکاس دادن افکار و احساساتمان این هست که دیگر به بدگمانی به همسرمان نگاه نمی کنیم.

 

وقتی نتوانیم اینکار را بکنیم، ارتباط احساسی ما با او کمکم از بین رفته و تنها چیزی که برایمان باقی می ماند همان پیوند خیالی هست. برای برگرداندن شور و عشق به ارتباط مان فقط کافی هست کارهای کوچکی انجام دهیم که به همسرمان نشان دهیم برای کسی که هست دوستش داریم. اگر هر روز برای مقابله با این رفتارهای عادتی قدم برداریم، به سمت ارتباطی رضایت بخش تر و توام با دوست داشتن خواهیم رفت.

 

 

Loading...
a
همخوابی مرد تایلندی همزمان با 120 همسرش +عکس
همخوابی مرد تایلندی همزمان با 120 همسرش +عکس
مشاهده بیشتر