پارس ناز پورتال

تبلیغات

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان 

کیت میدلتون به همراه فرزندان و همسرش این روزها مهمان کشور لهستان میباشند که کشور شاهزاده نشین در اروپا محسوب می‌گردد. فرزندان کیت میدلتون در سفر لهستان | در حین پیاده شدن از هواپیما ، کنار آمدن با حضور تعداد زیادی از افراد ناشناس که برای خوش آمدگویی ایستاده و کوچکترین حرکت از جلو چشمانشان دور نمیماند، برای تعداد زیادی از افرادِ حتی با اعتماد به نفس، سخت هست .

 

به گزارش پارس ناز بنابراین تعجبی ندارد که پرنس جورج کوچک که تازه روز شنبه چهارساله شده ، با گوشه گیری و خجالت با این اوضاع برخورد کند.

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

آغاز سفر پنج روزه کیت میدلتون و شاهزاده ویلیام به لهستان و کشور آلمان

 

خجالتی بودن پسر کیت میدلتون و شاهزاده ویلیام
کیت میدلتون و همسرش پرنس ویلیام و دو کودک خردسالشان امروز صبح به شهر ورشو«پایتخت لهستان» رسیدند تا تور پنج روزه بازدید از کشور لهستان و کشور آلمان را شروع کنند. ولی بهنظر میرسید پسر کوچکشان از روی خجالت راضی به پیاده شدن از هواپیمای اختصاصی شاننمی شد و پدرش با صحبت و تشویق هاي متعدد او را راضی به پیاده شدن کرد.

 

برخلاف جورج که مدام کناره گیری میکرد و از نزدیک پدرش تکان نمیخورد، خواهر کوچکترششارلوت نه تنها هیچ خجالتی از دوربین ها نداشت بلکه در حالیکه با لبخند در آغوش مادرش بود، بهتماشاچی هاي منتظر دست تکان می داد.

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

عدم تمایل پرنس جورج به پیاده شدن از هواپیما و روبه رو شدن با مردم

 

فرزندان کیت میدلتون در سفر لهستان
پرنسس شارلوت، دختر دو ساله کیت و ویلیام یک لباس روشن گلدار به تن داشت که با یک جفتجوراب سفید و کفش هاي قرمز ست شده بود، برادر بزرگ او جورج نیز شورت سرمه اي رنگهمیشگی اش را با یک پیراهن چهارخانه ست کرده بود.

 

مادر انها کیت میدلتون تیپ نسبتا ساده تری متشکل از یک کت سفید مدل پپلوم از یکی از طراحانمحبوبش الکساندر مک کوئین به تن داشت. او همین طور چند سانتی متر از موهایش را به سبکمدل مو باب کوتاه کرده بود که اکنون این مدل مو با نام “کاب” «ترکیبی از مدل مویباب و حرف اول اسم کیت» مشهور شده هست.

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

پرنسس شارلوت کوچک در کنار پدر و مادرش

 

هدف از تور پنج روزه دوک و دوشس کمبریج به لهستان و کشور آلمان
سفر جدید دوک و دوشس کمبریج ، بنا به درخواست وزارت خارجه بریتانیا و بعنوان یک توردیپلماتیک دیگر در راستای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گرفته تا به آن ها کمک کند باوجود خروج این کشور از اتحادیه، همچنان روابط محکم بین این کشور و دیگر کشورهای اروپاییحفظ شود.

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

کناره گیری پرنس جورج در سفر لهستان

 

دقت همگان به دو کودک خردسال کیت میدلتون
ولی با این حال تمام نگاه ها به جای آن دو ، به روی دو کودک خردسال انها جورج سه ساله و شارلوتدو ساله بود که تدریجی به همراه شدن در سفرهای دوردست والدینشان عادت میکنند، چرا کهبه گزارش پارس ناز سال قبل نیز در سفر رسمی به کانادا، همراهشان بودند.

 

گرچه تصور میشود در طول سفر جدید لهستان و کشور آلمان ، حضور اندکی از جمله سوار و پیاده شدن ازهواپیما و یا احتمالا یک یا دو مناسبت دیگر دیدن شوند. آخرین حضور عمومی آن ها چندی پیش دربالکن کاخ باکینگهام هنگام دیدن مراسم رژه بود.

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

پرنس ویلیام مجبور به گفتگو با پسرش شد تا او را برای دیدار با افراد حاضر متقاعد کند

 

از آنجا که در ماه سپتامبر پیش رو، جورج در جنوب لندن به مدرسه توماس باترسیا خواهد رفت واحتمالا خواهرش را نیز در یک مهدکودک ثبت نام خواهند کرد، شاید این آخرین باری باشد کهاین زوج قادر به بردن فرزندانشان به سفرهای کاریشان بوده و دردسر مدرسه رفتن انها را ندارند.

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

دو کودک خردسال کیت مشغول سرک کشیدن از پنجره هواپیما پیش از پیاده شدن

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

اداهای پرنس جورج سه ساله پس از پیاده شدن از هواپیما

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

استایل کیت میدلتون و فرزندانش در سفر لهستان

کیت میدلتون،تصویر هاي کیت میدلتون،تصویر هاي جدید کیت میدلتون،زندگی کیت میدلتون،کیت میدلتون لهستان

 

 

بیوگرافی دن بیلزریان | مولتی میلیاردر و دختربازترین مرد تاریخ جهان
بیوگرافی دن بیلزریان | مولتی میلیاردر و دختربازترین مرد تاریخ جهان
مشاهده بیشتر