پارس ناز پورتال

تبلیغات

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ 

دونالد ترامپ غیر از این که رئیس جمهور کشور آمریکا باشد،یکی از ثروتمند ترین انسان های زمین نیز هست و گران ترین پنت هاوس هم متعلق به وی می باشد. 

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ

گران ترین پنت هاوس با طلا و الماس متعلق به ترامپ