پارس ناز پورتال

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو
فستیوال دوقلوها هر سال در ماه اگوست در اوهایو آمریکا برگزار می شود.
 
امسال نیز برای چهلمین سال این جشن در روز هشتم و نهم اگوست برگزار شد .
 
این جشن در شهر توینزبرگ ایالت اوهایو باشکوه تر از جاهای دیگر برگزار می شود.
 
هر سال نزدیک به 2000 نفر در این جشن شرکت می کنند.
 
شرکت در این مراسم برای همه مردم از پیر و جوان و زن و مرد آزاد است.این جشنواره اولین بار در سال 1975 برگزار شد
 
 
فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

 

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

 

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

 

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

 

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

 

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو

فستیوال 2 قلو ها در اوهایو