پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس پروفایل و شعر تسلیت ایام فاطمیه 

در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه را مرور میکنیم. حضرت فاطمه زهرا «س» تنها فرزند پیامبر و حضرت خدیجه «س» می باشند. ایشان زندگی سخت اما پرافتخاری را تجربه کردند، حضرت فاطمه «س» نخستین شخصی هستند کـه بعد از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی «ص» چشم بر جهان بستند. او مادر ائمه مطهر مـا می باشد، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

عکس و متن تسلیت ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

فاطميه شرح درد فاطمه اسـت

انعكاسى از نبرد فاطمه اسـت

فاطميه انقلابى در سكوت

ناله شب زنده دارى در قنوت

فاطميه ماه مظلوميت اسـت

دشمنان را فصل محكوميت اسـت

فاطميه فاطمه آزردن اسـت

از خودى‏ ها ضرب سيلى خوردن اسـت

فاطميه اشک و اندوه و محن

خانه وحى على آتش زدن

فاطميه با خودى جنگيدن اسـت

خط شكن خانه نشين گرديدن اسـت

فاطميه بر حقيقت تاختن

محسن اندر پشت در انداختن

فاطميه دست مولا بستن اسـت

پهلوى صديقه را بشكستن اسـت

فاطميه چيست مسجد آمدن

خطبه خواندن حرف آخر را زدن

فاطميه نيست تنها اشک و آه

ابتدا بايد دهى تشخيص راه

فاطميه با ولايت بودن اسـت

نه نفاق و كفر را طي کردن اسـت

فاطميه جلوه اسرار حق

اكثريت كى بود معيار حق

اكثريت از على بگريختند

طرح بر ضد ولايت ريختند

اكثريت چشم خودرا بسته‏ اند

بـه گروه ضد حق پيوسته‏ اند

اكثريت در نبرد با حسن

ريختند در خيمۀ مولا حسن

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

تصاویر مذهبی ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس نوشته های دهه فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس های مذهبی شهادت حضرت فامطیه زهرا «س»

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس نوشته های رسمی تسلیت ایام فاطمیه و دهه فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

فاطمیه دل بسوزد در عزای فاطمه

فاطمیه جان هر شیعه فدای فاطمه

فاطمیه قصه سیلی نامردی پلید

بین کوچه بر عذار حق نمای فاطمه

فاطمیه قصه مظلومی مولا حسن

آن زمانی کـه بـه کوچه شد عصای فاطمه

فاطمیه قصه جور وجفا بر کوثر اسـت

قصه مسمار، آتش، ناله هاي فاطمه

فاطمیه قصه مظلومی یک شوهر اسـت

ریزش اشک علی در پیش پای فاطمه

فاطمیه قصه زهرا وهجران پدر

آرزوی مرگ در ذکر ودعای فاطمه

فاطمیه قصه بی مادری کودکان

خانه داری کردن زینب بجای فاطمه

فاطمیه قصه غسل وکفن، دفنی غریب

اشک وآه یاور درد آشنای فاطمه

فاطمیه حسرت دیرینۀ هر شیعه اي

حسرت دیدار قبر در خفای فاطمه

فاطمیه داغ دیرینی بـه روی قلبهاست

کرده دل‌هاي پریشان مبتلای فاطمه

فاطمیه پایه ریز داغ‌هاي کربلاست

ختم آن داغ حسین سر جدای فاطمه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس نوشته شهادت حضرت فاطمه و ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس نوشته ایام فاطمیه برای پروفایل + اشعار تسلیت

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

اشعار ایام فاطمیه همراه با عکس پروفایل ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس تسلیت ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

حاجت فاطمه گشته امشب روا

میرود سوی حق مادر اولیا

مهدی فاطمه گشته صاحب عزا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

مهدی فاطمه گشته صاحب عزا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

تا کـه مسمار در پهلویش را شکست

ذکر جانم علی بر لب او نشست

دست حب المتین بسته شد از جفا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

مهدی فاطمه گشته صاحب عزا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

بعد ازآن میخ در درد پهلو گرفت

دو سه ماهی شده از علی رو گرفت

جان خود می‌کند بهر مولا فدا

آه وا ویلتا آه و وا ویلتا

مهدی فاطمه گشته صاحب عزا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

فاطمه لحظه اي راکه خورده لگد

جان بابا بلرزید بـه زیر لحد

محسنش کشته شد ضرب آن بی حیا

آه وا وایلتا آه و وا ویلتا

مهدیِ فاطمه گشته صاحب عزا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

اي خدا یا خدا حضرت فاطمه

می‌خورد بر زمین پیش چشم همـه

گشته شرمنده از روی او مرتضی

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

مهدی فاطمه گشته صاحب عزا

آه و وا ویلتا آه و وا ویلتا

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

متن نوحه ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

شعر در مورد ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

شعر تسلیت ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس پروفایل جدید ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

اي روشنايی سحر فاطميه ام

صاحب عزای خونجگر فاطميه ام

ايام میروند بـه اميد ديدنت

يک بار رد شو از گذر فاطميه ام

دست مرا بگير و بـه دنبال خود ببر

تا با تـو طی شود سفر فاطميه ام

آقا! گناه، روزی چشم مرا گرفت

رزقی بده بـه چشم تر فاطميه ام

با خود هميشه گفته ام آيا نمیشود

ديدار روی تـو ثمر فاطميه ام

وقتی شنيده ام كه ميايی بـه روضه ها

هر شب اسير ودر بـه در فاطميه ام

پايان راه سينه زنی ها شهادت اسـت

اي كاش گل كند هنر فاطميه ام

در میزنم كه اذن عيادت دهی بـه مـن

با اين اميد پشت در فاطميه ام

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس نوشته ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

تسلیت ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

تصاویر ایام فاطمیه | عکس پروفایل ایام فاطمیه

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه 

25 عکس پروفایل و اشعار تسلیت ایام فاطمیه | متن شهادت حضرت فاطمه

زِ صبح ازل شرح غم فاطمه ست

کسیکه ندارد عدم فاطمه ست

خدا را فقط یک سوگند کافی اسـت

بـه حق علی، ان سوگند فاطمه ست

خدا طالعم را چـه سعد افرید

نوشته بر ان، مادرم فاطمه ست

نفس هاي مـن اسمانی شده

دمم یا علی، باز دم فاطمه ست

فقط یک نفر مثل حیدر شده

بـه قران کـه ان شخص هم فاطمه ست

زنان بزرگ جهان روز حشر

همه ی قطره هستند و یم فاطمه ست

حرم در نجف دارد و قلب مـا

بـه ظاهر اگر بی حرم فاطمه ست

کجا سائلی را زِ در رانده اسـت

نشان خدا در کرم فاطمه ست

 

مطالب جنجالی سایت