پارس ناز پورتال

قتل یک دختر 26 ساله توسط این آتش نشان (عکس)

قتل یک دختر 26 ساله توسط این آتش نشان (عکس)

قتل یک دختر 26 ساله توسط این آتش نشان یک مرد 55 ساله که عضو اتش نشانی ایالت کالیفرنیا هم بوده است بعد از اینکه میفهمد دوست دختر ۲۶ ساله اش قصد جدایی از او و اغاز یک زندگی جدید را دارد او را با ضربات چاقو به قتل میرساند.این حرف ها را تیم تحقیقات پرونده قتل این دختر ۲۶ ساله زده است.

 

سارا داگلاس ۲۶ ساله بوده است و صبح ۵شنبه بدن تکه تکه شده اش در خانه مشترکش با ارویل فلمینگ ۵۵ ساله توسط خواهرش پیدا شد.اورویل هم تا کنون خبری از او نشده است و تسط ماشین دولتی از شهر و شاید ایالت هم گریخته است و تا کنون هیچ سرنخی از او در دست نیست.یکی از نزدیکان او میگوید سارا وحشیانه کشته شد.سارا به طرز وحشتناکی کشته شد.هیچ کسی سزاوار چنین پایانی نیست

 

قتل یک دختر 26 ساله توسط این آتش نشان (عکس)

مقتول ساعاتی قبل از به قتل رسیدن همراه مادر و خواهرش برای خرید خارج از خانه بوده است.نکته جالب اینجاست که هنگامی که او وارد خانه میشود در حال صحبت با خواهرش بوده است و خواهرش تعریف میکند که وقتی او وارد خانه شد از پشت کسی به او حمله کرد و خواهرم فکر کرد دوست پسرش در حال شوخی با اوست ولی بعد از چند ثانیه صدای جیغ خواهرم بلند شد و بعد هم گوشی خاموش شد.