پارس ناز پورتال

تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394
برگزاری جشنواره سنتی در «توکیو» ژاپن
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

ساخت کانال آب در ارتفاع ۱۰۰۰ متری صخره های استان «هوبئی» چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

یک قوی لگویی – انگلیس
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

بازدید کودکان از پارک ژوراسیک بالنی – چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

اعتراض فعالان حقوق حیوانات به بررسی طرح شکار روباه در مجلس اعیان انگلیس- لندن
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

جشن و شادی در پاریس به در روز باستیلی
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

گرد باد در کنزاس آمریکا
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

ورزشکاران برزیلی شرکت کننده در رقابت های «تورنتو» کانادا
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

راهکاری برای نجات از گرمای هوا- استان چجیانگ، چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

تصویری زیبا از یک بالن در میشیگان، آمریکا
تصاویر جذاب و دیدنی روز 27 تیر 1394

بدون شرح