پارس ناز پورتال

دندان پزشکی که به مرگ دختر 4 ساله منجر شد

دندان پزشکی که به مرگ  دختر 4 ساله منجر شد

زن و شوهر جوان که دختر چهارساله‌شان برای جراحی دندان بیهوش و به اتاق عمل منتقل شده بود، فکر نمی‌کردند این جراحی ساده به قیمت جان دختر‌شان تمام شود.

 

 

دندان پزشکی که به مرگ  دختر 4 ساله منجر شد